ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား (IDPs )ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၁-၁၀-၂၀၁၉
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေနရပ္စြန႔္ခြာရသူမ်ား(IDPs) ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေနလင္းထြန္း ၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဦးေနဝင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းဦးစီး(ဗိုလ္မႉးႀကီး) ဗိုလ္မႉးႀကီး ထြန္းေနလင္း ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KHCCမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ UN Core Group ႏွင့္ Red Cross Movement မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားမိမိတို႔၏ မူလေနရပ္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကသူအားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ မူလေနရပ္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းၿပီး ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကမွသာ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီး အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ မိမိတို႔ေနရပ္ျပန္ႏိုင္မည့္ ဦးစားေပးေနရာမ်ားေ႐ြးခ်ယ္၍ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးေရးသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊မိုင္းရွင္းလင္းေရး၊ လယ္ယာေျမမ်ားျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲ ေရွာင္ျပည္သူမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိလုံၿခဳံစြာျဖင့္ မိမိမူလေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ မိမိဦးေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ (၂)ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေနရပ္ ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၄င္းတို႔၏ဆႏၵႏွင့္ညီ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ ဆႏၵအား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေမးျမန္းသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ၿပီးသူမ်ား၏ ေက်း႐ြာမ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအားလာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ တင္ျပခ်က္အရ လုံၿခဳံေရး၊ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ က်န္းမာေရး ၊ပညာေရး ၊စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရး စသည္တို႔အား ဆက္လက္ကူညီပံ့ပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ ရန္အတြက္ ၊ UN/ INGO ၊Red Cross Movement တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း  ၊ UN /INGO မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ကခ်င္တိုက္ပြဲေရွာင္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ကခ်င္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ Kachin Humanitarian Concern Committee (KHCC)မွ ဖာသာရ္ေနာဧေနာ္လတ္ ၊ UNOCHA၊ UNHCR၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္း၊ ICRC တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အသီးသီးေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား