ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘက္စံုလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ၊ ဘားအံ

          လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့ဝန္ျကီးခ်ုပ္ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ ၊ ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္နွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ားနွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန့နံနက္ပိုင္းက ဘားအံျမို့ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ေရရွည္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈကိုေမွ်ာ္မွန္း၍ အားလံုးသာတူညီမွ်ခံစားရရွိေအာင္ ဥေပဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို အေျခခံေျကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈသည္လည္း ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေျကာင္း၊ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈကိုအဟန့္အတားျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္း ေအာင္ ျကိုးပမ္းရေျကာင္း၊ ျပည္သူလူထုက စည္းလံုးညီညွြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေျကာင္း၊ ယေန့ မိမိတို့ဝန္ျကီးဌာန အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ လူမႈက႑ဍအက်ိုးျပု လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေျကာင္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွ သက္ျကီးရြယ္အိုအထိ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး ဖြံ့ျဖိုးမႈအညွြန္းကိန္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေျကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္င္းမွ ေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)နွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေငြေျကးေထာက္ပံ့ျခင္းနွင့္ ပညာေပးျခင္းအစီအစဉ္၊ ေန့ကေလးထိန္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမ်ားနွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်ျပုစုေလ့က်င့္ေပး၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး ေရရွည္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈကို ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား င္းတို့၏စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ တစ္ခုခုကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိေျကာင္း၊ မသန္စြမ္း ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ကိုလည္း အစိုးရက ထူေထာင္ေပးထားျပီးျဖစ္ေျကာင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ားတည္တံ့ ပြားမ်ားေအာင္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသျကီးအသီးသီး မသန္စြမ္းေကာ္မတီနွင့္ မသန္စြမ္း အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္နိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပီး စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲ၍ ရင္းနွီးအသံုးျပုသြားျကရန္ျဖစ္ေျကာင္း၊ အသက္(၈၅)နွစ္ အထက္ သက္ျကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ကို တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေပးအပ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ အိုးမင္းေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈရွိေသာ သက္ျကီးသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ျပီး မ်ိုးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၊ လူလတ္ပိုင္းမ်ားပါ ပါဝင္၍ အားလံုးပါဝင္ေသာ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ့ ( Inclusive Self- Help Groups) မ်ား ဖြဲ့စည္းေပး၍ လူမႈအားမာန္အဖြဲ့မ်ားအျဖစ္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း ေပးအပ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ့အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းကူညီပါေျကာင္း၊ ဝန္ျကီးဌာနက လူေျကာင့္ျဖစ္ေသာေဘး၊ သဘာဝေျကာင့္ျဖစ္ေသာေဘး စီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပံ့ပိုးကူညီေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေျကာင္း၊ လူမႈဒုကၡမ်ားနွင့္ ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါေျကာင္းနွင့္  အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ထားျပီး စနစ္တက် အခ်ိန္ယူ၍ ျကိုးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ မသန္စြမ္းသူ (၅၇၉၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၇၃.၇၆)သန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမို့နယ္(၃) ျမို့နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ မိခင္ဝိုင္း (၂၂) ဝိုင္းအတြက္ ဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ဂုဏ္ျပုေငြနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေန့လည္စာအာဟာရ (၃)လစာအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၁.၂၂) သန္း၊ လူမႈအားမာန္အဖြဲ့ (၁၁)ဖြဲ့အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း(၁၁၀)၊ ေရးျကီးေရလွ်ံမႈေျကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ စိုက္ပ်ိုးသီးနွံဧက (၁၆၀၄၆)အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၆၀,၄၆၀,ဝ၀ဝ) ကိုေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူခဲ့ျကပါသည္။

          ထို့ေနာက္ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ျကီးခ်ုပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို့ျပည္နယ္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္ အက်ိုးရွိေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္းနွင့္ ယခုလို ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ ပါေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရမုန့္မ်ား နွင့္ ကစားစရာမ်ား ေပးေဝခဲ့ျကျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပံု ရိုက္ကူး ခဲ့ျကပါသည္။

          ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ဘားအံျမို့ ျပည္သူ့ေဆးရံုးျကီးသို့ သြားေရာက္ျပီး ကေလး (၃)မွြာပူး ေမြးဖြားသည့္ မိခင္တစ္ဦးအား ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၅) သိန္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ဘားအံျမို့နယ္၊ ငွက္ေပ်ာေတာ ေက်းရြာသို့ သြားေရာက္ျပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေသာက္ေရ/သံုးေရ လံုေလာက္စြာ ရရွိနိုင္ေရး အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ့တို့က ေသာက္သံုးေရမ်ား ေပးေဝမႈမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ Mobile Water Purification Vehicle ေရြ့လ်ားေရသန့္စင္စက္ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ျဖင့္ ေရသန့္မ်ား ျဖန့္ေဝေပးလ်က္ရွိသည့္အေျခအေန၊ ထို့အျပင္ စက္ေရတြင္း မ်ားတူးေဖာ္၍ ေရသန့္စင္စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး National Health Laboratory ၊ စိုက္ပ်ိုးေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနတို့က ေရအရည္အေသြးဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျကည့္ရႈေလ့လာ၍ ေမးျမန္းေဆြးေနြးခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား