ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ ပရဟိတေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃-၁၁-၂၀၁၉
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ ဧည့္ရိပ္သာခန္းမ၌ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မ ပရဟိတေက်ာင္းအတြက္ အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာဖိုးေငြမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕၊ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဒီေမာ့ဆို ၿမိဳ႕မပရဟိေက်ာင္းတြင္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း၊ သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ ပညာသင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၂၀)ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕က ပရဟိတေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚစားနပ္ရိကၡာ (ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ) (၃)လစာအတြက္ ေထာက္ပံ့ ေငြက်ပ္ (၇၂)သိန္းကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္ အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရးရာအခက္အခဲမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသည့္ ေနရာတြင္ ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္ဝတ္၊ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္၊ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ားကို အၿမဲသိရွိ အေလးထားေစလိုေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳးစားမႈ၊ သင္ယူမႈမ်ားကို အၿမဲလုပ္ေဆာင္၍ မိမိတို႔၏ တိုးတက္မႈကို ရွာေဖြေနၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္ နယ္ခံ တိုင္းရင္းသား၊ တိုင္းရင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားက ျပန္လည္ညႇိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား