ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာနိုင္ငံမသန္အားကစားအဖြဲ့ခ်ုပ္တြင္ မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားနွင့္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြး


နိုဝင္ဘာ ၁၂၊ ရန္ကုန္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန့ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမို့၊ ဒဂံုျမို့သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္း အားကစား အဖြဲ့ခ်ုပ္သို့ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    မသန္စြမ္း အားကစားအဖြဲ့ခ်ုပ္ ဒုဥကၠဌ က အဖြဲ့ခ်ုပ္၏ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိုလံပစ္ မသန္စြမ္းအားကစားျပိုင္ပြဲ၊ အာရွ မသန္စြမ္းအားကစားျပိုင္ပြဲနွင့္ အေရွ့ေတာင္အာရွ မသန္စြမ္းအားကစားျပိုင္ပြဲတို့နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေန မ်ား၊ ညဏ္ရည္မသန္စြမ္း အားကစားအဖြဲ့ခ်ုပ္အသစ္ ဖြဲ့စည္းထားမႈ၊ (၁၀)ျကိမ္ေျမာက္ ဖိလစ္ပိုင္ အေရွ့ေတာင္အာရွ အာကစားျပိုင္ပြဲ သြားေရာက္ယွဉ္ျပိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
     ဆက္လက္ျပီး မသန္စြမ္းအားကစားနည္းမ်ား ေလ့က်င့္လ်က္ရွိေသာ ျမားပစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ (၇)ေယာက္တစ္ဖက္ေဘာလံုး၊ မ်က္မျမင္စစ္တုရင္၊ ဘိုစီယာ၊ ဂိုးလ္ေဘာ၊ ဘိုးလင္း၊ ဘီးတပ္ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ ထိုင္လ်က္ေဘာ္လီေဘာ၊ အေလးမ၊ ျကက္ေတာင္၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားအား အဖြဲ့လိုက္နႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
     ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက မိမိတို့ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲထားျပီး မသန္းစြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း အမ်ိုးသား ေကာ္မတီဖြဲ့စည္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ရပ္တည္မႈနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈအတြက္ မဟာဗ်ုဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ မသန္စြမ္း အမ်ိုးအစားခြဲျခားျခင္းနွင့္ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ကာ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေျကာင္း၊ ယခုလာေရာက္ျခင္းသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစား အဖြဲ့ခ်ုပ္၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာျပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီရန္လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း၊ မိမ္တို့ဝန္ျကီးဌာန၏ ရန္ကုန္နွင့္ စစ္ကိုင္း မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားမွ မ်က္မျမင္ အားကစားသမားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ကိုသိရွိရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူရပါေျကာင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ မွ်မွ်တတ ခံစားရရွိေအာင္ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ နိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ားပီပီ မသန္ေသာ္လည္း အစြမ္းျပနိုင္ျကသူမ်ားျဖစ္ျကေျကာင္း၊ စိတ္စြမ္းအားမ်ားကို ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ေအာင္ ျမွင့္တင္ ျကျပီး  ေအာင္ျမင္ရမည္ဟူေသာစိတ္ျဖင့္ ရိုးသားစြာ ျကိုးစားျကေစလိုေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အာဟာရနို့မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ား အာဟာရပိုမိုျပည့္ဝေရး ပံ့ပိုးကူညီနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေနြးခဲ့ျကျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား