ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ ေပက်င္းျမို့ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈဌာနနွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနစီမံခန့္ခြဲမႈဝန္ျကီးဌာနမ်ားသို့ သြားေရာက္ေလ့လာ

နိုဝင္ဘာ ၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္
တရုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ ျပည္သူ့ေရးရာဝန္ျကီးဌာန၏ ဖိတ္ျကားခ်က္အရ တရုတ္ျပည္သူ့ သမၼတနိုင္ငံသို့ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့သည္ ေလ့လာေရးခရီးစဉ္ ဒုတိယေန့အျဖစ္ (၁၄-၁၁-၂၀၁၉) ရက္ေန့နံနက္ပိုင္းတြင္ ေပက်င္းျမို့ရွိ Chayang ခရိုင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို့ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ ျပည္သူ့ေရးရာ ဝန္ျကီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေစတနာဝန္ထမ္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ခံ ေတြ့ဆံုခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ့ေရးရာဝန္ျကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေစတနာဝန္ထမ္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေနြးရာတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအား (၁၉၈၀) ခုနွစ္ ေက်ာ္တြင္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်ယ္ျပန့္စြာ တိုးခ်ဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ ရပ္ကြက္တစ္ခုျဖင့္စတင္ခဲ့ရာမွ တစ္နိုင္ငံလံုးအျပင္ မိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ား အထိ က်ယ္ျပန့္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ ျကိုးစားခဲ့မႈ၊ ျပည္သူတို့၏ လူမႈေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေရး က႑ဍစံုတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ေစတနာဝန္ထမ္းဝန္ေဆာင္မႈဌာန၌ အင္တာနက္မွ တဆင့္ အကူအညီလိုပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေျခအေန၊ ေစတနာဝန္ထမ္းအျဖစ္ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ရပ္ကြက္၊ ျမို့နယ္ အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအားဆနၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လာေစေရး စည္းရံုးမႈအေျခအေန၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေစတနာဝန္ထမ္းမ်ား စဉ္ဆက္မျပတ္ တက္ျကြစြာ ေဆာင္ရြက္ေစေရးအတြက္အေျခခံသင္တန္းနွင့္ နယ္ပယ္လိုက္ဆိုင္ရာ အထူးသင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္မႈျကာခ်ိန္နာရီေပၚမူတည္၍ ဆုတံဆိပ္မ်ား၊ ဂုဏ္ျပုလက္မွတ္မ်ားေပးမႈ၊ ထူးခြ်န္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (သို့မဟုတ္)ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ့အစည္းတို့အား နွစ္စဉ္ေရြးခ်ယ္၍ ဂုဏ္ျပုျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနတို့အား ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ျကီးဦးစိုးေအာင္ကလည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ လူထုအေျချပုအဖြဲ့အစည္း မ်ားအျဖစ္ တက္ျကြစြာေဆာင္ရြက္ေနမႈအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာနက ညွိနွိုင္းစုစည္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေျကာင္း၊ မိမိတို့ဝန္ျကီးဌာန ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား တြင္လည္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေခၚယူေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိပါေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ကူညီေပးေနသည့္ တရုတ္နိုင္ငံအေျချပု ထင္ရွားသည့္ Blue Sky Resuce ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ့အပါအဝင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ့မ်ားနွင့္လည္း ရင္းရင္းနွီးနွီး ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါေျကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေနြးခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့သည္ ေန့လယ္ပိုင္းတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန့္ခြဲမႈဝန္ျကီးဌာနသို့သြားေရာက္ခဲ့ရာ အဆိုပါဝန္ျကီးဌာနမွဒုတိယဝန္ျကီး H.E Mr. Fu Jianhua ဦးေဆာင္ျပီး ဝန္ျကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာနအသီးသီးမွ ညွြန္ျကားေရးမႉးခ်ုပ္မ်ားက ဝန္ျကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ့ဆံုကာ နွစ္နိုင္ငံေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သဘာဝေဘးနွင့္ လူ့ေျကာင့္ ျဖစ္ေသာေဘးမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရးဆိုင္ရာအေတြ့အျကံုမ်ားအား ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ျခင္းဖလွယ္ ေဆြးေနြးခဲ့ျကပါသည္။
နွစ္နိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေနြးရာတြင္ ေဘးအနၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေတြ့ျကံုေနရသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ေျဖရွင္းမႈမ်ား၊ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန၊ သဘာဝေဘးစီမံခန့္ခြဲမႈအတြက္ နည္းပညာဖလွယ္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့မႈ အေျခအေနနွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား၊ ေဘးအနၱရာယ္က်ေရာက္နိုင္ေျခေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျကိုတင္သတိေပးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တံု့ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံအလိုက္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည့္ အလားအလာ၊ ေဘးအနၱရာယ္တံု့ျပန္မႈအတြက္ အစိုးရဘက္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ လူထုအေျချပုအဖြဲ့မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းနွင့္ အေျခအေနမ်ား၊ နွစ္နိုင္ငံဝန္ျကီးဌာန အသီးသီး၏ တူညီသည့္လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္၊ ကြဲျပားသည့္လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္တို့အေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ ေဘးအနၱရာယ္စီမံခန့္ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာနွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ စည္းမ်ဉ္း၊ ဥပေဒမ်ားနွင့္ လက္ေတြ့က်င့္သံုးမႈအေျခအေန၊ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ နယ္ပယ္က႑ဍမ်ား၊ ေဒသတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ မဲေခါင္-လန္ခ်န္းအစီအစဉ္၊ ASEAN + China အစီအစဉ္၊ One Belt- One Road Initiative အစီအစဉ္မ်ား၌ ျမန္မာနိုင္ငံက ဆက္လက္၍ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေန၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဘးအနၱရာယ္စီမံခန့္ခြဲမႈအတြက္ တရုတ္နိုင္ငံမွ လႉဒါန္းခဲ့မႈမ်ား၊ လက္ရွိအသံုးျပုေနမႈနွင့္ ထပ္မံ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေနြးခဲ့ျကေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား