မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

နိုဝင္ဘာ ၁၆ ၊ မေကြး
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊  မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ဝန္ျကီးခ်ုပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညို၊ တိုင္းေဒသျကီးလွြတ္ေတာ္ဉကၠဌနွင့္ အစိုးရအဖြဲ့တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန့နံနက္ ပိုင္းက မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းနွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျကပါသည္။
    ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ မေကြးတိုင္းေဒသျကီး၊ ေတာင္တြင္းျကီးျမို့၌ ဆရာမျကီးေဒၚခင္ခင္ဝင္းဦးစီးေသာ ျကယ္စင္ေကာင္းကင္ေန့ရင္ခြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေစတနာမူျကိုေက်ာင္းသို့သြားေရာက္ခဲ့ျကျပီး ေက်ာင္း၏ ေကာ္မတီအဖြဲ့ဝင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားနွင့္ ေတြ့ဆံုခဲ့ျကပါသည္။
    ေတြ့ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလး သူငယ္က႑ဍနွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးငယ္မ်ားဦးေနွာက္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေစရန္နွင့္၊ ကိုယ္ခနၶာပံုမွန္ ျကီးထြားေစရန္အတြက္ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒျဖင့္လည္ေကာင္း ျကိုးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ဝန္ျကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိေသာ ေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ မူျကိုေက်ာင္းမ်ားသည္ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသးပါေျကာင္း၊ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္က႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေစရန္ ပုဂၢလိက ကပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈအေရးျကီးေျကာင္း၊ နည္းပညာမ်ားကို အစိုးရကပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္၍  ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ဥပေဒနွင့္အညီ ပုဂၢလိက မူျကိုေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျကရန္ အားေပးလိုေျကာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူျကိုေက်ာင္းမ်ား ကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေျကာင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ျကယ္စင္ေကာင္းကင္ေန့ရင္ခြင္ ကိုယ္အား ကိုယ္ကိုးေစတနာမူျကိုေက်ာင္းအတြက္ သတ္မွတ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ကိုေပးအပ္ခဲ့ျပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညွိနွိုင္းေဆြးေနြးခဲ့ ျကပါသည္။ ယင္းေနာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာနွင့္ အာဟာရမုန့္မ်ား ေပးေဝခဲ့ျကပီး မူျကိုေက်ာင္းအား လွည့္လည္ျကည့္ရႈခဲ့ျကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ တရုတ္ေကာမူလတန္းျကိုေက်ာင္းသို့ သြားေရာက္ျကည့္ရႈ့ျကျပီး ကေလးငယ္မ်ားအား ကစားစရာနွင့္အာဟာရမုန့္မ်ား ေပးေဝခဲ့ျကပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ မေကြးျမို့သို့ေရာက္ရွိျကျပီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌  မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ ေငြေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ျကပါသည္။
     အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးက အစိုးရအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ က႑ဍအသီးသီးတြင္ ျပည္သူမ်ား လတ္တေလာအက်ိုးခံစားမႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို့ ေရရွည္အက်ိုးရွိေစရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္း၍ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါေျကာင္း၊ ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွစ၍ သက္ျကီးအရြယ္အထိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေျကာင္း၊ အနာဂတ္လူ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားအား စနစ္တက် ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိေျကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအား စနစ္တက်ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရွိသည့္ ေန့ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အေရးျကီး ပါေျကာင္း၊ ထို့အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ပံုမွန္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ မိခင္ဝိုင္းအသစ္မ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္  ကနဦးေထာက္ပံ့ေပးျပီးျဖစ္ေျကာင္း၊ ယေန့အခမ္းအနား၌ ထပ္မံရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ထပ္မံေပးအပ္မည္ျဖစ္ ေျကာင္း၊ မသန္စြမ္းအဆင့္ခြဲျခားျခင္းနွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အခ်ို့တြင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ေျကာင္း၊ တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ဆက္လက္ျကိုးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ယခုနွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန့အတြက္ ေဆာင္ပုဒ္သည္လည္း “အတားအဆီးကင္းေရးေမွ်ာ္မွန္းလို့ မသန္စြမ္း လူ့အခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္စို့” ဟူ၍ျဖစ္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဟန့္အတားအေနွာက္ အယွက္ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး၍ စြမ္းနိုင္သမွ်စြမ္းေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူ့အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျကရမည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့အစည္းမ်ားက အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျကေစလိုေျကာင္း ေျပာျကား ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအစိုးရအဖြဲ့ ဝန္ျကီးခ်ုပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိုက နႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာျကားရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ အမွန္အတိုင္း ရႈျမင္ရန္ အေရးျကီးေျကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈအင္အားျဖင့္ ေက်ာ္လွြား နိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ မေကြးတိုင္းေဒသျကီးအတြင္းရွိ မိခင္ဝိုင္း (၃၄) အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ( ၁၇၈.၆၅)သိန္း၊  ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ မိခင္ဝိုင္းအသစ္ (၁၀)ဝိုင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၄၆.၅၆၂)သိန္း၊  ထပ္မံရွိေသာစာရင္းမ်ားအရ မသန္စြမ္းသူ (၁၂,၂၀၇)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၃၆၆၂.၁၀)သိန္း၊ မင္းဘူးျမို့နယ္နွင့္ နတ္ေမာက္ျမို့နယ္အတြင္းရွိ မိခင္ဝိုင္းမ်ား အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလက္ခံရယူ ခဲ့ျကျပီး လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ အခမ္းအနားသို့ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ လာျကေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားေထာက္ပံ့ေျကးေငြမ်ားကို လက္ဝယ္အေရာက္ ေပးအပ္ျခင္းနွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကစားစရာအရုပ္မ်ားနွင့္ အာဟာရမုန့္မ်ား ေပးေဝခဲ့ျကပါသည္။
    မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မေကြးျမို့၊ ကန္လွေက်းရြာရွိ မိခင္ဝိုင္းအမွတ္(၃)တြင္  ေက်းရြာရွိမိဘမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ားကို စနစ္တက် ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနမႈ လက္ေတြ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈေလ့လာျပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား၊ အာဟာရမုန့္နွင့္ကစားစရာမ်ား ေပးေဝခဲ့ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား