ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး ေရွြဘိုျမို့၊ ေမတၱာရိပ္ အမ်ိုးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာနွင့္ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းသို့ သြားေရာက္ ျကည့္ရႈ

 ေရွြဘို၊ ၁၅.၂.၂၀၂၀
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသျကီး၊ ေရွြဘိုခရိုင္၊ ေရွြဘိုျမို့နယ္အတြင္းရွိ ေမတၱာရိပ္ အမ်ိုးသမီး ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာနွင့္ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းသို့ ယေန့နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသြားေရာက္ ျကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ကြန္ပ်ူတာသင္တန္း ခန္းမ၊ ပန္းခ်ီအေရာင္းျပခန္း၊ အလွျပင္သင္တန္းခန္းမနွင့္ အမ်ိုးသမီးငယ္မ်ားအား ျပုစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္အေဆာက္အဦတို့ကို လိုက္လံ ျကည့္ရႈခဲ့ျကျပီး သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အမ်ိုးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာနွင့္ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဉ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးနွင့္အဖြဲ့သည္ ေဂဟာရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းကို ေဂဟာမွ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ (၁၀) ခ်ပ္ ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ လႉဒါန္းခဲ့ျကပါသည္။
ေရွြဘိုျမို့နယ္ရွိ ေမတၱာရိပ္ အမ်ိုးသမီးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာနွင့္ အသက္ေမြး သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားနွင့္ မိဘမဲ့အမ်ိုးသမီးငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ ေပးနိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာဆက္လက္ သင္ျကားနိုင္ေရး၊ အမ်ိုးသမီးငယ္ရြယ္သူမ်ားအား အသက္ေမြးသင္တန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သင္ျကားေပးနိုင္ေရးတို့ကို ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား