အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၇.၂၀၂၀
 “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔”  အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္က ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည့္အေျခအေနမ်ား၊ COVID-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလျဖစ္၍ အခမ္းအနားကို Online စနစ္ျဖင့္သာ က်င္းပႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ေဒသ အသီးသီးတြင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို သတင္းစာမ်ား၊  ႐ုပ္သံႏွင့္ အသံလႊင့္မီဒီယာမ်ားက ထည့္သြင္း ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္ေရး၊ အခမ္းအနားသို႔ လူငယ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ေပးႏိုင္ေရး၊ အခမ္းအနားမတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္ေရး၊ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ထားရွိသည့္  ကိစၥမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ကို  အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြား ေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ၌ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ သဘာဝေဘး ဒဏ္မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားက နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ေျဖရွင္းေနၾကရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း၌သာမက ကမာၻ႔တစ္ဝွမ္းသို႔တိုင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ထိေတြ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား သည္ မိမိတို႔၏ ဇြဲရွိမႈ၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈႏွင့္ ညီၫြတ္မႈစြမ္းအားမ်ားျဖင့္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ယခုလတ္တေလာ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္းသည္ ညီၫြတ္မႈအင္အားျဖင့္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါကို အံတုေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မူဝါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းမ်ားသည္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ယေန႔လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ျမႇင့္တင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္  ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ လူငယ္တို႔၏ ညီၫြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ ပါဝင္မႈကို ထင္ဟပ္ျပသေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးသို႔  ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြြဲ႕ (UNFPA Myanmar) မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးတို႔ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား