ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ယာဥ္ေပၚတြင္လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ Online ျဖင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁၀.၂၀၂၀
    အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အနက္ အေရးေပၚကားမ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယ ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚ တြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိပညာေပး အစီအစဥ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Zoom Meeting ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဒုတိယဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းကာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း (MMA) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း နည္းျပလက္စြဲစာအုပ္မ်ားအား ျပဳစုျဖန႔္ေဝ ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုတြင္လည္း COVID-19 ေရာဂါပိုးႏွင့္ ထိေတြ႕ေနရသည့္ အေရးေပၚ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအား ေရာဂါပိုး မျပန႔္ပြားေစေရးႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်ဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ စြန႔္ပစ္ ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်စြန႔္ပစ္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသိပညာ ေပးျခင္းအား စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးက  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား စည္း႐ုံး စုစည္းေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊  (၁၃.၁၀.၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (၉၁)ဦးျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ အသိပညာေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ယေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အသိပညာေပး အစီအစဥ္တြင္  ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေပးၾကမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ Prof. Dr ျမသီတာ၊ Prof .Dr မာမာၾကည္၊  Dr.ေသာင္းလင္း ႏွင့္ Dr.သာထက္ေအာင္ တို႔ကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ ပါေၾကာင္း ၊    အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကတဆင့္ လူနာတင္ယာဥ္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အသက္ရႉ စက္မ်ား အလုပ္လုပ္ပုံ၊ နာတာရွည္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းလမ္း၊   ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်ဝတ္ဆင္သည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္အမႈိက္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ မ်ား ပါလာပါက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္   အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ အသိပညာေပး အစီအစဥ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ ဝမ္းသာရပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တက္တက္ ႂကြႂကြ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကသည့္အတြက္ တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ ဟု ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္လည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ျမသီတာက အသိပညာေပး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
     ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး အျပန္အလွန္ ေျဖၾကားျခင္းက႑ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါအသိပညာေပးအစီအစဥ္သို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမသီတာ၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ေဒါက္တာသာထက္ေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာေသာင္းလင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ တိုင္းဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း(၁၄၀)ဦးတို႔  တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား