ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေရးေပၚယာဥ္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားႏွင့္ အကူတို႔အတြက္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္တက္ေရာက္

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါ အသိပညာေပးအစီအစဥ္သို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။
    အသိပညာေပးအစီအစဥ္တြင္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာ ၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း (MMA) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလက္စြဲစာအုပ္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း နည္းျပလက္စြဲ စာအုပ္ မ်ားအား ျပဳစုျဖန႔္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရာတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေရးေပၚယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အသိပညာေပးလ်က္ရွိရာ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊  ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေရးေပၚယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း (၂၃၁)ဦး ကို အသိပညာမ်ား မွ်ေဝေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ယေန႔ အသိပညာေပး အစီအစဥ္တြင္ ကရင္ ျပည္နယ္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း (၁၆၄) ဦးကို လူနာတင္ယာဥ္ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အသက္ရႈစက္မ်ား အလုပ္လုပ္ပုံ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္နည္းလမ္း၊   ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ဝတ္ဆင္ သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္အမႈိက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ ရန္ႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားပါလာပါက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္   အေျခ အေနမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းရွိ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အသိပညာမွ်ေဝ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ သိရွိလိုသည္ မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ COVID-19 ပိုးေတြ႕လူနာမ်ားႏွင့္ သံသယလူနာမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပးေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါပါေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ လူနာ တင္ယာဥ္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္အကူတို႔အတြက္ အသိပညာေပးလက္စြဲ စာအုပ္ လိုအပ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လက္စြဲစာအုပ္ကို  ေရးသားျပဳစုၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ထုတ္ေဝ ႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုလို COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသ၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အသိ၊ သတိႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ထင္ေအာင္ေစာက ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္ အသင္းမွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
     ဆက္လက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ က႑ အလိုက္ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ၾကၿပီး  ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းမႈ မ်ားအေပၚ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား