ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Korea International Cooperation Agency (KOICA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မ်ားရွိေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား အတြက္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္
    Korea International Cooperation Agency (KOICA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မ်ားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ UEHRD ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက KOICA မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေနျဖင့္ Hand Sanitizer မ်ား၊ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား၊ တာေပၚလင္မ်ား၊ ျပန္လည္ေလွ်ာ္ဖြပ္သုံးစြဲႏိုင္ေသာ အဝတ္ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ခန႔္မွန္းတန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၀,၀၀၀) လႉဒါန္း ျခင္းကိုအထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မက်န္ရွိေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ COVID - 19 အသိပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ IDP စခန္းမ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားအတြက္ COVID -19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ CERP အစီအစဥ္အရ IDP စခန္းမ်ား၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြက်ပ္(၃၀.၄၄၆)သန္းက်ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ KOICA မွလႉဒါန္းပစၥည္းမ်ားကို ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ စနစ္တက်ျဖန႔္ျဖဴးႏိုင္ေရး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ လႉဒါန္းျခင္းသည္ လက္ခံရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သာမက အေထြေထြအသုံးျပဳရန္အတြက္ပါ အသုံးဝင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ထို႔ေနာက္ Korea ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa က KOICA အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာအိမ္ေထာင္စု(၈၀၀၀)ေက်ာ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား၊ တာေပၚလင္မ်ား၊ Face Masks ႏွင့္ Hand Sanitizers မ်ားေထာက္ပံ့ရျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ရပါေၾကာင္း၊ Korea ႏိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ ODA “Building Trust” initiative အရလႉဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Korea ႏိုင္ငံသည္ COVID-19 ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ COVID-19 ေရာဂါ  ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အတူတကြကူညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီး ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ KOICA မွ Chief Representative က လႉဒါန္းရသည့္       အေၾကာင္းအရင္း ကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လႉဒါန္းပစၥည္းေပးအပ္လႊာကို တာဝန္ရွိသူအားေပးအပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား