ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား COVID-19 ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းေဝးေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ Online ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၁၀.၂၀၂၀
    COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ကာလအတြင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား စနစ္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးကို  Video Conferencing စနစ္အသုံးျပဳ၍ ရိပ္သာတာဝန္ခံ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
     ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လက္တေလာျဖစ္ပြား ေနသည့္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါသည္ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ကူးစက္ခံေနရေနသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္အတြင္း ေရာဂါပိုးရွိႏိုင္သည္ဟု သေဘာထားရန္ႏွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္း ေရာဂါပိုးရွိသည္ဟု မွတ္ယူၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရပါက အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လိုအပ္သည့္ကာကြယ္ျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပဳစုေပးပို႔ ထားေသာ စံလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္အတိုင္း စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ ၾကမွသာ COVID-19 ကာလအတြင္း ဘိုးဘြားမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးက ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ကာလအတြင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ စံလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ရိပ္သာတာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔သိရွိလိုသည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
    ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာလအတြင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြခံစားရရွိေသာ မသန္စြမ္းသက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ အားေပးစကား ေျပာၾကားျခင္းအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူ႔ဘဝစက္ဝန္း တစ္ေလွ်ာက္ ပဋိသေႏၶတည္စမွစ၍ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအထိ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးကို ခံစားရရွိႏိုင္ရန္ မူဝါဒ၊ ဉပေဒမ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုဥပေဒအရ အက်ဳံးဝင္ေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအားလုံး  သာတူညီမွ်ခံစားရရွိေစရန္ လစဥ္လူမႈေရးပင္စင္ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ COVID-19 ကာလအတြင္း လစဥ္ခံစားရရွိသည့္ လူမႈေရးပင္စင္အျပင္  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၏ ဘ႑ာေငြမွ အသက္ (၆၀) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသူဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ဘိုးဘြားမ်ား စုစုေပါင္း (၃,၃၉၇) ဦးတို႔အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္း(၃၀,၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ ေငြက်ပ္ (၁၀၁.၉) သန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ COVID-19 ကာလအတြင္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ခံစားရရွိ သည့္အျပင္ ဘိုးဘြားမ်ားအႏၲရာယ္ ကင္းေစရန္လည္း အသိ၊ သတိျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း၊  မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနၾကသူမ်ားကလည္း သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအေပၚ အထူးအေလးထားေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ ၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ျမန္မာသက္ႀကီးခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာသက္ႀကီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိရန္ ပံ့ပိုးကူညီၾကသူမ်ားႏွင့္ အျမင္အာ႐ုံႏွင့္ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားရရွိျခင္းအတြက္ လြန္စြာေက်းဇူးတင္ ဝမ္းသာမိပါေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းသည္ ေငြေၾကးအတြက္သာမက မသန္စြမ္းဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ဘိုးဘြားမ်ားကို အေရးတယူ ျပဳမႈႏွင့္ ဂ႐ုစိုက္မႈမ်ားအတြက္ စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစသည့္အတြက္ မ်ားစြာပီတိျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ပံ့ပိုးေငြျဖင့္ အစာအာဟာရ ဝယ္ယူျခင္း၊ ေဆးဝါးဝယ္ယူျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအတြက္ လႉဒါန္း ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ လြန္စြာဝမ္းသာ ၾကည္ႏူးျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း စာရင္းေကာက္ယူျပဳစု ေထာက္ပံ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မခံစားရသူအခ်ိဳ႕အတြက္လည္းရရွိရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း၊ သက္ႀကီးဆရာဝန္မ်ားေထာက္ကူအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ့သက္ႀကီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ေထာက္ပံ့ေၾကး ခံစားရရွိ ေသာ မသန္စြမ္းသူ ဘိုးဘြားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား