ေနျပည္ေတာ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားက အလႉေငြမ်ားလာေရာက္လႉဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၁၀.၂၀၂၀
    ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမသိဂႌ အမႉးျပဳေသာ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းအလႉေငြမ်ားကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္လႉဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လက္ခံခဲ့ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ဇနီးေဒၚျမသိဂႌက လႉဒါန္းရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ားအတြက္သာမက တစ္ကိုယ္ေရမိခင္မ်ား  ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုလို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္သုံးစြဲႏိုင္မည့္ ေငြပေဒသာပင္ကို မတည္လႉဒါန္းေပး ျခင္းအတြက္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမိသားစု မ်ားအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ယင္းေနာက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ဇနီးေဒၚျမသိဂႌက ေငြပေဒသာပင္အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာကို ေပးအပ္ လႉဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးကလက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား