လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအေျချပဳသင္တန္း (၃/၂၀၂၂) ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိ

ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္

     လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္  ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖ်ာပုံ၊ စစ္ေတြ၊ ႐ြာငံ ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား(မိန္းမဝတ္၊ကေလးဝတ္၊ က်ားရွပ္၊ တိုက္ပုံ၊ ကုတ္အက်ႌ၊ လက္မႈသင္တန္း၊ မုန႔္မ်ိဳးစုံျပဳလုပ္နည္းသင္တန္း၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းသင္တန္းႏွင့္ ပန္းအလွျပင္သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၈)ခု၊ အပတ္စဥ္တစ္ခုလွ်င္ (၆)ပတ္ ၾကာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

     အဆိုပါ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၃/ ၂၀၂၂) အား (၁၀-၁-၂၀၂၂)ရက္ေန႔မွ(၁၈-၂-၂၀၂၂)ရက္ေန႔ထိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိၿပီး အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း (၄၃၀)ဦး တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား