လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ILDONG FOODIS Co,Ltd မွ ဆိတ္ႏို႔မႈန႔္ဗူးမ်ားလႉဒါန္းျခင္း အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္          ၂၀.၁.၂၀၂၂
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ILDONG FOODIS Co, Ltd မွ ဆိတ္ႏို႔မႈန႔္ဗူးမ်ားလႉဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္း တြင္ Virtual ပုံစံျဖင့္ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး၊ အလႉရွင္ ILDONG FOODIS Co, Ltd ႏွင့္ SUN SHINE YANGON Co, Ltd တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အလားတူ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ပရဟိတေဂဟာမ်ားသည္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္လိုအပ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ဘဝသည္ ေမြးစမွ အသက္ ရွစ္ႏွစ္အ႐ြယ္အထိျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အာဟာရမွာ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ အလႉရွင္မ်ားလႉဒါန္းသည့္ ဆိတ္ႏို႔အာဟာရကို စားသုံးရသည့္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ေကာင္းစြာျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ ယခုလႉဒါန္းသည့္ ဆိတ္ႏို႔မႈန႔္ဗူးမ်ားအား လူမႈ ဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန႔္ရ ပရဟိတေဂဟာမ်ားသို႔ အျမန္ဆုံးျဖန႔္ေဝေပးပို႔သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား သည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသျဖင့္ လႉဒါန္းေပးအပ္ပါ ေသာ အလႉရွင္ ILDONG FOODIS Co, Ltd ႏွင့္ လႉဒါန္းႏိုင္ေရး ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ SUN SHINE YANGON Co, Ltd အပါအဝင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးတို႔အား ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ အလႉရွင္ ILDONG FOODIS Co,Ltd မွ Chief Executive Officer Mr. Tae Win Kim မွ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဆိတ္ႏို႔မႈန႔္ဗူးမ်ားအား လက္ခံလႉဒါန္း ခြင့္ျပဳေပးပါေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားထံသို႔ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါေသာ  ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံးတို႔အား ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆိုပါလႉဒါန္းသည့္ ဆိတ္ႏို႔မႈန႔္ဗူး (၈၈၈၀) ဗူးကို  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးထံသို႔ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အလႉရွင္မ်ားကိုယ္စား လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား