ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၀.၆.၂၀၂၂)ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အဆိုး႐ြားဆုံးပုံစံျဖင့္ခိုင္းေစျခင္းခံရေသာကေလးအလုပ္သမားမ်ားဖယ္ရွားေရးႏွင့္ျပန္လည္ကုစားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမ်ားမွ ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌကိုယ္စား လုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ယခင္အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္း၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးမွ အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားအားေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႔လယ္(၁၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား