မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂/၂၀၂၂) က်င္းပ

        မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂/၂၀၂၂) ကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ရွိ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးခန္းမ၌ (၁.၇.၂၀၂၂) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

     အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္၊ လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သြင္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးကိုယ္စား ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို နံနက္ (၁ဝး၃၀) နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

      အစည္းအေဝးသို႔ မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၀) ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား