မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရး သ႐ုပ္ျပျခင္း

(၂၂-၂-၂၀၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီး ဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမႉး ဦးေဇကိုကိုပိုင္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္(၅)ဦးမွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၲေလးလူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္း၌ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရး သ႐ုပ္ျပျခင္းအား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဝန္ထမ္း(၁၅)ဦး၊ ေက်ာင္းသား (၃၇၀)ဦး စုစုေပါင္း (၃၈၅)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

FacebookTwitter