Gender,CEDAW,NSPAW ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းျပဳလုပ္ (၂၅.၂.၂၀၂၄)

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဦးေဆာင္၍ ပုသိမ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးစာေပ/ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား Gender, CEDAW, NSPAW ဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းကို (၂၅.၂.၂၀၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးဒူးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အေနာက္စုႀကီးေက်း႐ြာ၌ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္တန္းသား(၅၀)ဦးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒၚျမမာလာစိုးက NSPAW ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယ(၁၀)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႈး၊ ဦးေက်ာ္သူႏိုင္က GENDER ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး၊ေဒၚေအးေက်ာ့ရီက တိုင္းရင္းသားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ေဒၚတင္လဲ့လဲ့ထြန္းက CEDAW ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

FacebookTwitter