လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစတနာ႕၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန  လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏  ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရံုး၊ ဘက္စံုခန္းမ၌ က်င္းပရာ  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းညႊန့္က ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ ေကာင္စီနယ္ေျမ အတြင္း သက္ၾကီးရြယ္အုိႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေနမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က ျပည္သူမ်ား၏  လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တက္ႏိုင္သေရြ႕ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္  ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၃ ဒသမ ၁၃ ဆ တုိးျမွင့္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၁၆ ဒသမ ၆ သန္း တုိးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳ ေနေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

Image removed.

    ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းညြန္႔က စမေတာင္ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၃၇ ဒသမ ၉၃ သိန္းႏွင့္ ျမတ္ဆုမြန္ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၉ ဒသမ ၀၈ ကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က ေခမာသီ၀ံ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၃ ဒသမ ၂၄ သိန္း၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၉  ဒသမ ၁၅ သိန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ကုိယ္အားကုိယ္ကုိး အေျခခံ ပညာေက်ာင္း ၂၇ ေက်ာင္း အတြက္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၁၆၂ သိန္းကုိ လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ၾကသည္။

    အခမ္းအနား အျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ စမေတာာင္ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ျပီး က်ား-လံုခ်ည္ အထည္ ၂၀၀၊ မ-လံုခ်ည္ အထည္ ၁၀၀၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ အထည္ ၅၀ ႏွင့္ ေစာင္အထည္ ၅၀ တုိ႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter