ပခုကၠဴ ခရိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ -

        လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၀၃း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီး၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ ျပည္သာယာ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပခုကၠဴ ခရိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

      ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕သည္ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ အစုိးရ (People Centered Government) ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ၀န္ၾကီးဌာနမွ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားျပီးေသာ ေစတနာ  ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း (၁၁၈၄) တုိ႔အား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မႏွစ္ကထက္ (၃.၁၃)ဆ တုိးျမွင့္ျပီး စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၇၁၆.၆)သန္း တုိးျမွင့္ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပခုကၠဴ ခရိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရိုင္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳေနပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ထုိ႔ေနာက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္ (၂၈.၄၂)သိန္း၊ ေရစၾကိဳၿမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္ (၂၈.၄၇)သိန္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းကူရြာ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ (၅၃.၉၇)သိန္း၊ ေပါက္ၿမိဳ႕ ပ်ဥ္းေခ်ာင္း လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ (၄၅.၂၁)သိန္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းအတြက္ (၂၁.၈၅)သိန္း၊ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း (၁၆)ေက်ာင္း အတြက္ တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ (၆)သိန္းက်ပ္စီ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၇၃.၉၂)သိန္းကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ ပါသည္။

 

Image removed.

 

        ဆက္လက္၍ ဘုိဘြားရိပ္သာရွိ ဘုိးဘြားမ်ားအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း၍ အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မူၾကိဳေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိမွ တဆင့္ ကန္ေတာ္ေက်းရြာသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ  စာခၽြန္လႊာ ေရးထုိး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ PACT Myanmar တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူလူထု ကုိယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter