ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး၊ အေနာက္ပုိင္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ႕ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ရန္ကုန္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး၊ အေနာက္ပုိင္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၀၀) နာရီတြင္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း သီရိ ရတနာ ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က " ယေန႔ အခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၿပီးေသာ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း (၁၁၈၄) တုိ႔အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ြင္ မႏွစ္ကထက္ ၃ ဒသမ ၁၃ ဆ တုိးျမွင့္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၁၆ ဒသမ ၆ သန္း တုိးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေနာက္ပိုင္းခရုိင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳေနပါေၾကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ့ ေဂဟာ/ေက်ာင္းဌာန အစဥ္တိုးတက္ ေစရန္ ရရွိေငြမ်ားကို ဘဏ္မွာ အပ္ထားၿပီး အတိုးအရင္းမ်ားကို မွ်တစြာ သံုးစြဲသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း" အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ႏွင္းဆီကုန္း ဘုးိဘြားရိပ္သာ အတြက္ သိန္း (၆၀)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဂဟာအတြက္ ၆၂ သိန္း၊ ကုကၠိဳင္း ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ၂၄ ဒသမ ၇၇ သိန္း၊ ခရစ္ယာန္ မ်က္မျမင္မ်ား ေဂဟာအတြက္ ၁၀၃ ဒသမ ၆၁ သိန္း၊ ေမရီခ်ပ္မင္း နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း အတြက္ ၁၁၇ ဒသမ ၄၈ သိန္း တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ေမတၱာ၀ါဒီ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာတြက္ ၂၂၄ ဒသမ ၃၈ သိန္း၊ နန္းဦး လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ၉၆ ဒသမ ၇၈ သိန္း၊ ရတနာ့ ဗိမာန္ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ၆၆ ဒသမ ၄၃ သိန္း၊ ျမတ္ေမတၱာ လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ၁၀ ဒသမ ၅ သိန္း၊ ကိုယ့္အားကုိယ္ကုိး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းအတြက္ တစ္ေက်ာင္လွ်င္ ေျခာက္သိန္းက်ပ္စီ ကုိလည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter