၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ၀န္ထမ္းမိသားစု ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ ၀န္ထမ္းမိသားစု ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ အဆုိပါ ၀န္ၾကီးရံုး စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား  ေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအက်ဆံုး က႑သည္သည္ ပညာေရး က႑ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ "ပညာျမင့္မွ လူမ်ိဳးတင့္မည္" ဆုိသည့္ စကားႏွင့္အညီ ပညာေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား အသီးသီး ျမင့္မားလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခုလံုး ၀န္ထမ္းသားသမီး ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၉၂၃ ဦးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ားကုိ ဆင့္ပြားရယူ ႏုိင္ရန္ အတန္းပညာသည္ အေျခခံအားျဖင့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ပါးလာမည္မွာ မုခ်ဧကန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ ပညာကုိ ၾကိဳးၾကိဳးပမ္းပမ္း ၀ီရိယစိုက္ သင္ယူၾကရန္ႏွင့္ ပညာတတ္ လူရည္ခၽြန္ လူရည္မြန္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

    ထို႔ေနာက္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအးား ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter