ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၏ ခရီးစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ -

         လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး  ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္  ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႔၊ မြန္းလဲြ(၃း၃၀)နာရီ အခိ်န္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ Myanmar Peace Center ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၂၀၁၃)ခုနွစ္ ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ World Refugees Day (2013) သို႔ တက္ေရာက္ျပီး ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ၾကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

         ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးသည္ ဇြန္လ(၂၂)ရက္ေန့၊ နံနက္(၁၀)နာရီ အခိ်န္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ေဒးဒရဲျမိဳ႕၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရား၊ သံတန္ေဆာင္း၌ ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည့္ World Vision, Global Vision, Action Aid  နွင့္ Marie Stopes International အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ား လမ္းညႊန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

        ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးသည္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖဲြ႕ စိုက္ပိ်ဳးေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ၾကီး နွင့္အတူ ေန႔လည္ (၁)နာရီ အခိ်န္တြင္ ျမိဳ႕နယ္အ‌ေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင္ႏွစ္  ေဒးဒရဲျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းမ်ား၊ ဂုဏ္ထူးသင္ ဆရာ/ဆရာမ်ားနွင့္ ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာရည္ခြ်န္ဆု ခီ်းျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္+ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္္ၾကီး မိသားစုမွ ငါးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၁)ဦးအတြက္ ေရႊျပားဆုနွင့္ ေငြသားဆု၊ သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္(၁)ဦးအတြက္ ေငြသားဆုနွင့္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆံုးေက်ာင္း (၃)ေက်ာင္းအတြက္ ေငြသားဆု၊   စုစုေပါင္း (၂.၅) သိန္း ခီ်းျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

        ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးသည္ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္၊ ကနိစံျပေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္း၍  ကနိလူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာ၌ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကဳိ ေက်ာင္းအတြက္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္နိုင္ေရး ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ေဂဟာအတြက္ က်ားဝတ္လံုျခည္ (၁၁၀)ထည္၊ တီရွပ္ (၁၁၀)ထည္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ (၄၀)ထည္၊ ေစာင္ (၃၀)ထည္၊ မဝတ္လံုျခည္၊ ေဘာလ္ပင္မ်ားႏွင့္ ေရာင္စံုခဲတံမ်ား အား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

        ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)နာရီ အခိ်န္တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊ သီရိအဏၰဝါ ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင္နွစ္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်က္ အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းမ်ား၊ ဂုဏ္ထူးသင္ဆရာ/ ဆရာမ်ား၊ ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူရည္ခြ်န္မ်ားႏွင့္ သုတစြယ္စံု ဆုရရိွသူမ်ားအား ခီ်းျမွင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္+ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္္ၾကီး မိသားစုမွ ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၃)ဦးအတြက္ ေရႊျပားဆုနွင့္ ေငြသားဆု၊ သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္(၆)ဦးအတြက္ ေငြသားဆုႏွင့္ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္(၂၀)ဦး အတြက္ ေငြသားဆု၊ လူရည္ခြ်န္ႏွင့္ သုတစြယ္စံု ဆုရရိွသူမ်ားအတြက္ ေငြသားဆု   စုစုေပါင္း (၅) သိန္း ခီ်းျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

         ဆက္လက္၍ ေန႔လည္(၁း၀၀)နာရီ အခိ်န္တြင္ က်င္းပေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ  ဖ်ာပံုခရိုင္ အတြင္းရိွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘ႑ာေရးနွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္  ယခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔အစည္း စုစုေပါင္း(၁၁၈၄)ခုတို႔အား မနွစ္ကထက္ (၃.၁၃)ဆ တိုးျမွင့္ျပီး  စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၇၁၆.၆) သန္း တိုးျမွင့္ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ က်န္ရိွေနေသာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္/ ခရိုင္မ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္ သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

        ထို့ေနာက္ ဖ်ာပံုျမိဳ႕ ကန္ေတာ္မဂၤလာ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ (၂၆.၉၂)သိန္း၊ ကနိလူငယ္ ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ (၉၀.၂၄)သိန္း၊ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕ ေပေခ်ာင္း လူငယ္ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ (၂၉.၁၅)သိန္း  ေဘာလ္ပင္ႏွင့္ တီရွပ္မ်ား၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕  အမိ်ဳးသမီးမ်ား ေဂဟာအတြက္ (၂၆.၉၆)သိန္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူၾကိဳေက်ာင္း (၇)ေက်ာင္းအတြက္ (၄၂)သိန္း စုစုေပါင္း (၂၀၅.၂၇)သိန္းကို တာဝန္ရိွသူမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည့္ Golbal Vision မွ တီရွပ္ (၁၀၀၀)ထည္ ႏွင့္ World Vision မွ ေဆးရံုသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရဂါလံ (၅၀၀၀)ဆံ့ မိုးေရေလွာင္ကန္ တို႔အား ဖ်ာပံုခရိုင္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ တာဝန္ရိွသူမ်ားထံ လႉဒါန္းခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

FacebookTwitter