လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၇) ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လုိက္ပါလွ်က္ ေအာက္တုိဘာ (၅)ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ေခတ္၊ စနစ္ႏွင့္အညီ လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိအေလးထား ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾက ရန္မွာၾကားခဲ့သည္။

    ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးသည္ ေအာက္တုိဘာ (၆)ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသၾကီးရွိ မႏၱေလးခရိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ မိတီၳလာခရိုင္၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ ရမည္းသင္းခရုိင္ႏွင့္ ေညာင္ဦးခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ၀န္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားၿပီးေသာ ေစတနာ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၁၂၁၄ ခုတုိ႔ကုိ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၃ ဒသမ ၁၃ ဆ တုိးျမွင့္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၁၆ ဒသမ ၀၄ သန္း တုိးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ ၁၁၃၈ ဒသမ ၂၇ သိန္းႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၁၆၁ ဒသမ ၂၇ သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ခ်မွတ္ထားေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လူမႈေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ပုိမုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကရန္ တုိက္တြန္းမွာၾကား လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးႏွင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တုိ႔က တုိင္းေဒသၾကီး အတြင္းရွိ ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ား၊ ေဂဟာမ်ား၊ မူလတန္းၾကိဳ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၉၉ ဒသမ ၉၆ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ၾကသည္။

FacebookTwitter