ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္သည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ မ်ားေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာ ဖြင့္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္

ရန္ကုန္ -

     လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ေန႔ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာဖြင့္ပြဲကုိ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းရွိ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုေရွ႕၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

      ယင္းေဂဟာတြင္ စာဖတ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ရုပ္သံလိုင္း ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ကာရာအုိေက သီဆုိျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ စစ္တုရင္ထိုးျခင္း၊ အျခားအားကစား နည္းမ်ား ကစားႏိုင္ျခင္း၊ ျပင္ပေလ့လာေရး ခရီးသြားျခင္း၊ မိမိ၀ါသနာ ပါရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အပန္းေျဖ အနားယူႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

      လက္ရိွ ကမၻာ့လူဦးေရသည္ သန္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရိွလာၿပီ ျဖစ္ရာ အဆိုပါ လူဦးေရမ်ားအနက္ အသက္ ၆၀ ႏွင့္ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အို သိန္းေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ယခုႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဘီလီယံအထိ ရိွလာႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ႀကီးက ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

      သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ညီလာခံႀကီးကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕၌ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံ၏ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးက အစိုးရမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းအားကို ျဖည့္တင္းရန္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ စြမ္းအားကို ျဖည့္တင္းရန္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ မွီခိုမႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈ အလားအလာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

      ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ား ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ရိွ ပိုးကုန္သည္ၾကီး ဂ႐ုဏာရွင္ ဘြားဦးဇြန္းက မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

      ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုး၌ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာၿပီး ဘိုးဘြားေပါင္းမ်ားစြာကို ေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္း၏ ပထမ သက္တမ္းကာလ ၂၀၀၄-၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယ သက္တမ္းကာ ၂၀၀၆-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုႏွစ္ခုမွ စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တတိယခုႏွစ္ သက္တမ္းကို ၂၀၀၉-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထား၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုႏွစ္ခု၊ စီမံကိန္း၀င္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္းသိရသည္။

      ေဂဟာကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွ အပ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီခြဲ အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter