ေအာင္ပြဲရ မသန္စြမ္းအားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ -

      (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည့္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေအာင္ပြဲရ မသန္စြမ္း အားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ ၉နာရီတြင္ အားကစားရြာ က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမသန္စြမ္း အားကစား ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ မသန္စြမ္း အားကစားသမားမ်ားသည္  ေရႊတံဆိပ္ ၃၄ခု ၊ ေငြတံဆိပ္ ၂၆ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၃၆ ခု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း။

      ယင္းအားကစားသမားမ်ားအနက္ မိမိတို႕ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံ့ကုိယ္စားျပဳ အားကစားသမားမ်ားက ေရႊတံဆိပ္ ၅ ခု ၊ ေငြတံဆိပ္ ၅ ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္ ၄ ခု ဆြတ္ခူးရယူေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႕ခ်ီးျမွင့္မွဳသည္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းၾကရန္ ခြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳကို ျပသႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘ၀တူမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေလးစားအတုယူအားက်ဖြယ္ စံျပမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေရႊတံဆိပ္ဆု ရရွိသူတစ္ဦးလ်ွင္ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းစီ၊ ေငြတံဆိပ္ ရရွိသူတစ္ဦးလ်ွင္ ေလးသိန္းစီႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ ရရွိသူ တစ္ဦးလ်ွင္ ေငြက်ပ္သံုးသိန္းစီ၊ နည္းျပႏွင့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမား တစ္ဦးလ်ွင္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

       လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့သည့္ အားကစားသမားမ်ားအနက္  ေရႊတံဆိပ္ ရရွိခဲ့သည့္ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ၀ွီးခ်ဲ ၄၈ လံုးႏွင့္ မ်က္မျမင္ လမ္းေလ်ွာက္တုတ္ ၆ ေခ်ာင္းတို႕ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံမသန္စြမ္း အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည့္  အားကစားေမာင္မယ္မ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

FacebookTwitter