ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၀ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဟသၤာတခရိုင္ ႏွင့္ မအူပင္ခရုိင္အတြင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၄-၄၂၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပး အပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္ ၈ရက္နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ဟသၤာတၿမိဳ့ ဆည္ေျမာင္းရိပ္သာ ျမနႏၵီခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ဟသၤာတခရုိင္ႏွင့္ မအူပင္ခရုိင္ ရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာႏွစ္ခု လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ(၅)ခုႏွင့္ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း (၁၅) ေက်ာင္းတုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ သိန္း ၃၉၈ ဒသမ ၄၈သိန္းကို တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့သည္။

      နံနက္၁၁နာရီတြင္ ဟသၤာတခရုိင္ႏွင့္ မအူပင္ခရိုင္အတြင္းရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားအတြက္နည္းျပသင္တန္း(၃/၂၀၁၄)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္နုိင္ငံသားတုိင္းပါ ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္အခန္းက႑မ်ားသည္ အေရးၾကီးလွပါေၾကာင္း၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ကာယစြမ္းအား၊ ဥာဏစြမ္းအား၊ လူမႈေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားနွင့္ ေခတ္မွီဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္သည့္ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံသစ္ၾကီးဆီကုိ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္ၾကာဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းျပီးဆုံးပါက လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ နည္းျပဆရာမ်ားအျဖစ္ သြားေရာက္ျပီး က်န္ရိွသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားအျဖစ္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သဘာေဘးေလ်ာ႔ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အား စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔ ျပန္လည္သင္ၾကားပုိ႔ခ်သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

      ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးသည္ သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဗဟုိဌာန တည္ေဆာက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးျပီး ဟသၤာတခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သင္တန္းခန္းမ၌ ေက်းရြာ ၄၅ရြာမွ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ ေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ ၅၀ တုိ့အား နည္းျပသင္တန္းပုိ႔ခ်ေနမႈ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သင္တန္း ခန္းမ၌ ေက်းရြာ၄၅ရြာမွ သဘာဝေဘးေလ်ာ႔ပါးေရးေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္ ၅၀တုိ့အား နည္းျပသင္တန္း ပုိ႔ခ် ေနမႈတုိ႔ကုိ ၾကည္ရႈ၍ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter