ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၁၅ -

          ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ေတာင္ပို္င္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ လူငယ္ပရဟိတေဂဟာ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း ၂၂ခုအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ၇၀၂ ဒသမ ၇၃သိန္းအား ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ပြဲကို ဇူလုိင္ ၁၄ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရွိ လူမႈဝန္ ထမ္း အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္း ခန္းမ ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ  ဘိုးဘြား ရိပ္သာ၊ ေက်ာင္း၊ ေဂဟာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသို ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

         ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးက လူမႈဝန္ထမ္း ဆုိင္ရာ မူဝါဒ မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီး (၈)ရပ္တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ႔ံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္က ၁၉၅၃ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ( ၂၂၇)ခု၊ မသန္စြမ္းေဂဟာ (၉)ခု၊ဘုိးဘြားရိပ္သာ (၇၁)ခုႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၈၄၇)ေက်ာင္း၊ လူငယ္ရိပ္သာ (၆၉)ခု၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးေပါင္း (၁၃၁၆)ဖြဲ႔ကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔ကို ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပ႔ံေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘ႑ာႏွစ္မွစျပီး ေထာက္ပ႔ံေၾကးေငြမ်ားကို ၃ဒသမ ၁၃ဆ တိုးျမွင့္ကာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ တုိးျမွင့္ ေထာက္ပ႔ံေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ကို စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားက မိမိတုိ႔ေဂဟာ၊ ေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ားအစဥ္တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ဘဏ္တြင္ ေငြမ်ားအပ္ႏွံထားျပီး စနစ္တက် သုံးစြဲသြားၾကေစလုိေၾကာင္းျဖင့္ အမွာစကားတြင္ထည့္သြင္း ေျပာၾကားကာ ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

          ေထာက္ပ႔ံေငြေပးအပ္ပြဲသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈဝန္ထမ္းတုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးတင္ေဇာ္မိုး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနတိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဂဟာ၊ ေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္ပိုင္းခရုိ္င္ ျမိဳ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဒလ၊ တြံေတး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴး၊ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တို၊ သန္လ်င္၊ ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြ (၉)ျမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဘိုးဘြားရိပ္သာ (၅)ခု၊လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ(၉)ခု၊ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း(၈) ေက်ာင္းတုိ႔အတြက္ ေထာက္ပ႔ံေၾကးေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter