ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ အစီး ၁၈၀ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၂၃ -

     လူမႈွဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးခန္းမ၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Latter Day Saint Charities(LDSC)ႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း(CDA)တုိ႔က ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ အစီး ၁၈၀ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီခြဲက က်င္းပရာ Couthry Director Mr.Larry Fredrick Sippel က ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားလွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ထံ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter