မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီးအတြင္း ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ ၾသဂုတ္ ၁၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး မေကြးခရုိင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္၊ သရက္ခရုိင္၊ ဂန္႔ေဂါခရုိင္ႏွင့္ မင္းဘူးခရုိင္အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို ့ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပ႔ံေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တတ္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေခ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္းတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

      ထို႔ေနာက္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ငါးဆင့္ေက်ာင္း လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၆၇ ဒသမ ၈၄သိန္း၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆားစည္လူငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၂ ဒသမ ၂၉သိန္း၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္၃၈ ဒသမ ၆၄၊ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေအးသီတာဘုိးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၆ ဒသမ ၉၆သိန္း၊ ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခ်ာက္ၾကားရြာလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၉၀သိန္း၊ ျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕လုလင္လူငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၉၀သိန္း၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖန္ခါးေျမဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ေငြက်ပ္ ၆ ဒသမ ၉၀သိန္း၊ ေခ်ာက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဇယ်ာသီရိဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄ဒသမ ၅၀သိန္း၊ မေကြးခရုိင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း ၁၇ေက်ာင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀၂သိန္း၊ ေပါက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေခ်ာင္းကူးရြာ လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၃ ဒသမ ၂၄သိန္း၊ ပ်ဥ္းေခ်ာင္းလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၃ ဒသမ ၇၅သိန္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒၚဦးဇြန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ၂၉ ဒသမ ၈၈ သိန္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒၚဦးဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ၂၇ ဒသမ ၀၁သိန္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာမ်က္မျမင္ေက်ာင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၇၄သိန္း၊ ပခုကၠဴခရုိင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေက်ာင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅၄သိန္း၊ ေဆာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကံၾကီးေက်းရြာလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၉ ဒသမ ၁၅သိန္း၊ ဂန္႔ေဂါခရုိင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ့္ကိုးေက်ာင္းအတြက္ ၅၄သိန္း၊ စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၇၃၄ ဒသမ ၇၅သိန္းကို သက္ဆုိင္သူမ်ားထံ ေထာက္ပ႔ံေပးသည္။

      ဆက္လက္၍ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းျပသ္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၃/ ၂၀၁၄)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေလးထားစဥ္းစားျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

      အစီအစဥ္အရ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔က သင္တန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မူၾကိဳေက်ာင္း၌ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး တတိယအဆင့္အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္လုိက္တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ရွိမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးၾကည္က ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းသည္။

      ထုိ႔ေနာက္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန သင္တန္းခန္းမ၌ ေက်းရြာ (၁၇)ရြာမွ လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္(၆၀)၊ သမဝါယမသင္တန္းေက်ာင္း၌ ေက်းရြာ (၂၅)ရြာမွ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္ (၆၀)တုိ႔အား နည္းျပသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေနမႈတုိ႔ကို ၾကည့္ရႈ၍ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter