ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၈ -

          လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ တြင္ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ျပီး လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္  ၀န္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေစတနာ့၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၁၂၉၇ အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစျပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ၃ ဒသမ ၁၃ ဆတိုးျမွင့္၍  စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၁၆၆ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

          ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

         ထုိ႔ေနာက္ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဒိုးပင္ေအာက္ကံသာ လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၂၅၆ ဒသမ ၇၉ သိန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း အတြက္ ၄၀ ဒသမ ၈၀ သိန္းႏွင့္ ခ်ယ္ရီေျမဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ၃ ဒသမ ၆၀ သိန္း၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေအာင္သာကံျမွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ၂၃ ဒသမ ၃၆ သိန္းႏွင့္ ေရႊဘံုစံဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ ၄ ဒသမ ၅၀ သိန္း၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရတနာသိဒိၶလူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ ၄၂ ဒသမ ၈၇ သိန္း၊ သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊစည္းခံု ေက်ာင္း လူငယ္ဖြ႕ံျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၁၃ ဒသမ ၈၇ သိန္း၊ ျပင္ဦးလြင္ ခရိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အတြက္ ၅၄ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည္။

          ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္းရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းျပသင္တန္း (၁၆/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၄) မွ (၁၅/၂၀၁၄)ထိ အား ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္မ်ား အားလံုးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိထီၳလာခရိုင္၊ ရမည္းသင္းခရိုင္၊ မႏၱေလးခရိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ ျမင္းျခံခရိုင္ႏွင့္ ေညာင္ဦးခရိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခရို္င္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တို႔မွ ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္မွ လူငယ္ ေမာင္မယ္စုစုေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႔ကို နည္းျပသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း နည္းျပ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆင္းပြားသင္တန္းမ်ား လည္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း နည္းျပသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ လူငယ္မ်ား အတြက္ အေလးထားစဥ္းစားျပီး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားျပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္ ဦးစိုးၾကည္က လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊႏ္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးေအာင္က သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမတိုင္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ရပ္ကြက္ ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာ ၁၀ မွ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္ ၃၀ တို႔ကို နည္းျပသင္တန္းပို႔ခ်ေနမႈႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၂၆ ခုႏွင့္ ေက်းရြာ ေလးရြာမွ  သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းလူငယ္ ၃၀ တို႔ကို နည္းျပသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေနမႈတို႔ အား ၾကည့္ရႈအားေပးစကား ေျပာၾကားသည္။

          စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ အမွတ္(၆) ရပ္ကြက္ သစ္ေတာလမ္းရံုးေပါင္း စံု၀င္းအတြင္းရွိ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီး မွဴးရံုးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဂိုေဒါင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ျပီး လုိအပ္သည္မ်ား မွာၾကားသည္။

          ထို႔ေနာက္ ခ်ယ္ရီေျမဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ဘိုးဘြားမ်ားကို ၀န္ႀကီး ဌာနမွ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္- ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္တို႔က အလွဴေငြႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားအား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter