ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္တြင္ မံုရြာျမိဳ႕ ျမစႏၵာခန္းမ၌ က်င္းပေသာ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသၾကီး မံုရြာခရုိင္၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းခရုိင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပ႔ံေငြ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

      ဝန္ၾကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း ၁၂၉၇ဖြဲ႕အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစျပီး ေထာက္ပ႔ံေၾကးေငြမ်ားကို ၃ ဒသမ ၁၃ဆတုိးျမွင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၁၆၆သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

      ထို႔ေနာက္ တုိင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးက လူမႈစီးပြားဘဝျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တုိ႔က ေခ်ာင္းဦးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရိပ္မြန္(၂)အမ်ိဳးသမီးဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္ေရး ေဂဟာအတြက္ ၆၇ ဒသမ ၂၀သိန္း၊ မံုရြာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သလႅာရပ္ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၆၀ ဒသမ ၅၈သိန္း၊ မံုရြာဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္ ၅၄ဒသမ ၇၅သိန္းႏွင့္ ေရာင္ျခည္သစ္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း အတြက္ ၁၁ဒသမ ၁၀သိန္း၊ မံုရြာခရိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းအတြက္ သိန္း ၆၀၊ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မရကန္အင္ၾကင္းပင္ လူငယ္ဖြ႔ံျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၅၃ ဒသမ ၈၄ သိန္း ေရဦးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရဦးလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၃၅ဒသမ ၅၉သိန္း၊ ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ သနႏၱရဓမၼေက်ာင္း လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၃၀ဒသမ ၄၈သိန္း၊ ေရႊဘိုခရိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၂၀ အတြက္ သိန္း ၁၂၀၊ ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ပညာပေဒသာေက်ာင္း လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာအတြက္ ၅၆ ဒသမ ၇၆ သိန္း၊ ယင္းမာပင္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရိုးမတိမ္ မဟာေအာင္ေျမ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၅၀ ဒသမ ၁၉သိန္း၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းအတြက္ ၂၄ သိန္း၊ စစ္ကိုင္း ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆားေတာင္ စံျပေက်းရြာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ အတြက္ ၄၂ ဒသမ ၂၉ သိန္းႏွင့္ ရြာေထာင္ဘိုးဘြားရိပ္သာ အတြက္ ၄၀ ဒသမ ၁၅ သိန္း၊ စစ္ကိုင္းခရိုင္ အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း ၅ေက်ာင္းအတြက္ သိန္း ၃၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၇၃၆ ဒသမ ၉၃ သိန္းအား သက္ဆုိင္သူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

     မံုရြာခရိုင္၊ စစ္ကိုင္းခရိုင္၊ ေရႊဘိုခရိုင္ႏွင့္ ယင္းမာပင္ခရိုင္မ်ား အတြင္းရွိ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလူငယ္ႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းျပသင္တန္း (၁၇/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲအခမ္္းအနားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

     ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ သင္တန္းခန္းမ၌ ေက်းရြာ ၃၁ရြာမွ သေဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္ ၆၂ ဦးတို႔ကို နည္းျပသင္တန္း ပို႔ခ်ေနမႈႏွင့္ သလႅာ ရပ္ကြက္ အထက(၄)၌ ေက်းရြာ ၃၀မွ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္ ၆၂ ဦးတို႕အား နည္းျပ သင္တန္းပို႔ခ်ေနမႈတို႕ကို ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

FacebookTwitter