ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ႔ံေငြေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၄ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ၾကီးခရုိင္၊ လင္းေခးခရိုင္ႏွင့္ လြိဳင္လင္ခရုိင္ အတြင္းရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား နည္းျပသင္တန္း (၁၈/၂၀၁၄) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ဝန္ၾကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းစုစုေပါင္း ၁၂၉၇ဖဲြ႕အား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွစျပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ားကို ၃ ဒသမ ၁၃ဆတိုးျမွင့္၍ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၁၆၆သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၄)မွ (၁၇/၂၀၁၄)ထိအား ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္မွ လူငယ္ေမာင္မယ္ စုစုေပါင္း ၁၈၀၀ ခန္႔ကို နည္းျပသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း နည္းျပသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြား သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားအတြက္ အေလးထားစဥ္းစားျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

      ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္က လူမႈစီးပြားဘဝ ျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစုိးၾကည္က လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးေအာင္က သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား စီမံကိန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

      ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးႏွင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တုိ႔က လူငယ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာမ်ား၊ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးမူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္ရွိ သုခကာရီ ဘိုးဘြားရိပ္သာအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၄၇၁ ဒသမ ၆၈သိန္းကို သက္ဆုိင္သူမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ေဂဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္- ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္မိသားစုမွ ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ မိုးေသာက္လူငယ္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပရဟိတ ေဂဟာအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္း ထပ္မံ လွဴဒါန္းသည္။

       ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔ သင္တန္းခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ေက်းရြာ ၁၄ ရြာမွ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္ ၆၀ဦး တုိ႔ကို နည္းျပသင္တန္းပို႔ခ်ေနမႈႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၁၄ခု၊ ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာမွ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ ၆၀ဦးတုိ႔ကို နည္းျပသင္တန္းပို႔ခ်ေနမႈတုိ႔အား ၾကည့္ရႈ၍ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

FacebookTwitter