ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ(၂၅) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း၌ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။

      စက္တင္ဘာ (၂၀)ရက္တြင္ ဓႏုကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ပင္းတယၿမိဳ႕ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဘးဒဏ္က်ေရာက္ ပါက ခုိလႈံရာ အေဆာက္အအံု (Community Shelter) ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ (ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး )မိသားစုက ေငြက်ပ္ ၁၀သိန္း၊ ဝန္ၾကီးဌာနမွ ေငြက်ပ္ သိန္း၂၀၀ႏွင့္ သြပ္အခ်ပ္ ၅၀တုိ႔ကို မတည္ေထာက္ပံ့သည္။

      ယင္းေနာက္ဓႏုကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးထူးကိုကို၊ ပင္းတယျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရြာငံျမိဳ႕တုိ႕မွ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက လုိအပ္ခ်က္မ်ားတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေပးျပီး ပင္းတယျမိဳ႕နယ္ လူမႈကရုဏာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး
အသင္းႏွင့္ ရြာငံ ျမိဳ႕နယ္ လူမႈဂရုဏာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းတုိ႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းစီ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သြပ္ ၇၅ခ်ပ္ကို ထပ္မံ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ဆင္ေခါင္းရပ္ အမွတ္(၃) ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းကို
ၾကည့္ရႈခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

FacebookTwitter