ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အေဆာင္မ်ား ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒၚစုစုလိႈင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ -

       လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒၚစုစုလိႈင္သည္ ယေန႔ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပညာသိဒိၶရပ္ကြက္၊ ေဘာဂသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဓနသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဝဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္ႏွင့္ မဂၤလာသိဒိၶရပ္ကြက္တုိ႔ရွိ ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ လူပ်ိဳေဆာင္၊ အပ်ိဳေဆာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အေဆာင္မ်ား၌ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း သာယာသပ္ရပ္မႈ အေျခအေန၊ ရာသီ သီးပင္စားပင္၊ ပန္းအလွပင္၊ အရိပ္ရ ေလကာပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈ အေျခအေန၊ ေနအိမ္ခန္းမ်ား သန္ရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရစီးေရလာေကာင္မြန္မႈ ရွိ/မရွိ အေျခအေနမ်ား ကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

       ဒုတိယဝန္ၾကီးသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ေနထုိင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ေမးျမန္း၍ လံုျခံဳေရးအသိျဖင့္ အိမ္ရာစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း စနစ္တက်ေနထုိင္ေရး၊ တုိက္ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္း သာယာေရး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္မွာၾကားကာ လုိအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

FacebookTwitter