ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလူငယ္(နည္းျပ)ဆင့္ပြားသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

ေတာင္ၾကီး၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္သည့္ လူမႈေစာင့္ ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္(နည္းျပ) ဆင့္ပြားသင္တန္း(၁၈/၂၀၁၄)သင္တန္းဆင္းပြဲကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ရုံးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ရီက သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားျပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိက သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ဆုမ်ားေပးအပ္သည္။

      အဆိုပါ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလူငယ္(နည္းျပ)ဆင့္ပြားသင္တန္းကို သင္တန္းသား ၁၂၀ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး သင္တန္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းၾကီး (၈)ရပ္၊ Child Lawႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား၊ လူငယ္ထုႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္ရုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား၊ ေစတနာ့လူမႈဝန္ထမ္းအရာရွိ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲေရး အႏၱရာယ္တားဆီးေရး၊ ျပည္သူလူထုအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ အားကစား က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္တားဆီးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက သင္ၾကားပို႔ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

FacebookTwitter