အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ -

                  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(MICC -2)၌က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ က အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သက္ၾကီးရြယ္အို ဦးေရ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တြက္ခ်က္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ဦးေရစုစုေပါင္း၏ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သည္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုိအပ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ သက္ၾကီးရြယ္အို ဦးေရတိုးပြားလာမႈသည္ ၾကိဳဆိုရမည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို လည္း အားလံုးသတိ ထားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ တိုးပြားေနသည့္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိုမင္းမႈျဖစ္စဥ္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသမ်ွ အေလးထားေဆာင္ ရြက္ေပးသြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလုိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

                   ယင္းေနာက္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးထံမွ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဖတ္ၾကားျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ အသက္ၾကီးဆံုး အဘိုး၊ အဘြားတစ္ဦးစီႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္(၁၀၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ေပးအပ္သည္။

                  ထို႔ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(ျမန္မာ)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရပ္ရြာအေျချပဳ သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဘိုးအဘြားမ်ားအား ေဆးဝါးပစၥည္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ အဘိုးတစ္ဦး က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

                 ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အထမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းကို ျပသျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾက သူမ်ားသည္ ခန္းမ အတြင္း ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပခန္းငယ္အား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။

FacebookTwitter