သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ လူမႈအခြင့္အေရး မ်ားကို လူ႔အသိုက္အဝန္း တစ္ခုလံုးက သိရွိျဖည့္ဆည္း ေပးရန္လိုအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ  ၁ -

      ဘိုးဘြားအားလံုး ပါ၀င္ဖို႔၊ ေရရွည္တည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းစို႔ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ ၌ က်င္းပသည္။

      အဆုိပါ အခမ္းအနား၌ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္အရ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားအတြက္ လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ လူမႈေရးအရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

      သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၏ လူမႈေရးအရ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းေထာင့္ အမွတ္(၆၄)တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ အခမဲ့ ပထမဆံုး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဂဟာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၇၀ ႏွစ္အထက္ အဘိုးအဘြား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား မွအပ ေန႔စဥ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

       မိမိတို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ယခုအခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္ျပဳ ထားၿပီးသည့္ ပထမအဆင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၃၃ ခု၊ ဒုတိယအဆင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၁၅ ခု၊ တတိယအဆင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၂၃ ခု စုစုေပါင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ ၇၁ ခုတို႔ကို ယခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၃၈၀ ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း။

       ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း အျခား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သက္ႀကီး ရြယ္အိုဦးေရ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္အနက္ ၄ ဒသမ ၅ သန္းသည္ အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

        ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားေန႔ အခမ္းအနား ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္သည္ ၁၇ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ ဆင္းရဲမႈ၊ က်န္းမာေရး မျပည့္စံုမႈ၊ လူမႈေရး အထီးက်န္ဆန္မႈႏွင့္ လူမႈအခြင့္အေရး မ်ားကို လူ႔အသိုက္အဝန္း တစ္ခုလံုးက သိရွိျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ တိုးပြားမ်ားျပားလာမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္ေတြးဆ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

        အခမ္းအနားတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေပးပို႔ခဲ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို UN Resident and Humanitarian Coordinator ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဂ်န္ဒီကူနာက ဖတ္ၾကားသည္။

        ထို႔ေနာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အသက္အႀကီးဆံုး အဘိုးျဖစ္သူ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၁၁၈ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုး ဦးအိုက္ခမ္းႏွင့္  တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အသက္အႀကီးဆံုး အဘြားျဖစ္သူ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမဳိ႕နယ္မွ အသက္ ၁၂၃ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားေဒၚျမၾကည္တို႔ ႏွစ္ဦးကိုယ္စား အဘိုးတစ္ဦးအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ေငြ ေပးအပ္သည္။

        ရပ္ရြာအေျချပဳ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ)မွ အဘြားေဒၚခင္နန္းၾကည္က ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

        ထို႔ေနာက္ ယေန႔အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဘိုး၊ အဘြားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက  ေဆး၀ါးပစၥည္းႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အဘိုးအဘြားမ်ား ကိုယ္စား ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဗလသိဒၶိရပ္ကြက္မွ အဘိုးဦးေမာင္ေမာင္ခင္ က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားသည္။ 

FacebookTwitter