ေလေဘးသင့္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈသတင္း

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ (၁၆.၅.၂၀၁၆)ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႔နယ္၊ ေက်ာက္ဆစ္ပံုေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး (၁၅.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကားကာ ကနဦးရရွိသည့္သတင္းအရ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၇၄)လံုးႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပ်က္စီးေနအိမ္ (၆၀၀)လံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁၅၇)သိန္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အသင့္စား ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ(၂)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စာရင္းက်န္ရွိသည့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီး ေနအိမ္မ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ကံသစ္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေလေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားအားၾကည့္ရႈကာ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၁)လုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္(၅)ေသာင္းအား ေပးအပ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံု၍ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မန္းေကာက္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး မိုးႀကိဳး ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သူ(၁)ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္(၁)သိန္းအား ေသဆုံးသူ၏မိဘႏွစ္ပါးသို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္၍ မိသားစု၀င္မ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီမွဴး႐ုံးႏွင့္ သိုေလွာင္႐ုံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း သိုေလွာင္ထားရွိမႈအားၾကည့္ရႈ၍ ပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းထားရွိေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter