အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရး စီမံခ်က္အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အလွဴပစၥည္းမ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ -

       လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ အမရဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး တုံ႔ျပန္ေရးမူေဘာင္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလ့လာေရးစီမံခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ International Disaster Response Law (IDRL) in Myanmar: Strengthening the National Framework for International Disaster Response” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နိုင္ငံတကာ အကူအညီ ရယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္မူေဘာင္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

       အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္‌ေျခနီေကာ္မတီ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္‌ေျခနီႏွင့္ လျခမ္းနီ အသင္းဖက္ဒေရးရွင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၆၅)ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

       ထို႔ေနာက္ နံနက္(၀၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေဒါက္တာစည္သူေအာင္ႏွင္‌့ တပည့္မ်ား (စြမ္းအားရာထူး ဝင္ခြင့္သင္တန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕)က ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းတန္ဖိုးရွိ ေက်ာင္းသုံးစာေရး ကိရိယာမ်ားကို လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လက္ခံၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

        ဆက္လက္၍ နံနက္(၁၀း၀၀)တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနရွိ ေမခလာခန္းမ၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္World Food Programme (WFP) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.Dom Scalpelli ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

        ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမ်ား အစီအစဥ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တုန္႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအ‌ေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာန (EOC)ႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႔ရွိ ဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းရပ္မ်ား၊ ေရေဘးသင့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ အစားအစာ တိုက္ရိုက္အကူအညီ ျဖန္႔ေဝေပးမႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

FacebookTwitter