ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးစိုးေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ေမလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးခဲ့မႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔႕ခဲရသည့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ကံမၿမိဳ႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ လူမႈေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မံုရြာ၊ ေမ(၁၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျဖစ္ လူမႈေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ (၁၂)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ရက္(၁၀၀)လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအဆင္‌့ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

၁။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္‌့ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၉ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ပက္-ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr.Richard Harrison ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာ၌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္-ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UN-Habitat အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ (၄) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ ၄ရက္ေန႔‌ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား UN-Habitat မွ Country Programme Mananger ျဖစ္သူ Mr.Bijay Karmacharya ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး အား ျမန္မာနုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီနွင့္ လျခမ္းနီအသင္းမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ(၃) -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမခလာ ခန္းမတြင္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး အား UNOCHA မွ Head of Officeျဖစ္သူ Mr.Mark Cutts ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႔ ဆံုခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား United States Agency for International Development - USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ (၂) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ေမလ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား USAID မွ Administrator ျဖစ္သူ Ms. Gayle Smith ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Scot Marcielႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ေလေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁ ရက္ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ၁.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရမည္းသင္းခရိုင္၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ ထီးလိႈင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆည္တိုရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၃၀-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေလေဘးေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡၾကဳံေတြ႕ရသည့္ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ‌ေျပာၾကားကာ ၿပိဳက်ေနအိမ္(၃)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၁.၅) သိန္း၊ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ အသင့္စားေခါက္ဆြဲထုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပ်က္စီးေနအိမ္ (၃၉)လုံးအတြက္ က်ပ္ (၇.၈) သိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ားအားလည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၂၉) -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမတြင္ ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား Head of UN Women ျဖစ္သူ Dr.Jean D’Cunha မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ား၊ မ အ‌ေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈစစ္တမ္းကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒစပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ေဗးရွင္း စတုတၳႏွင့္ပဥၥမအႀကိမ္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ၊ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးမည့္ကိစၥ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ ေတြ႕ဆုံပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၄.၂၀၁၆ -

      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီက ဝန္ႀကီးဌာနစုေပါင္းခန္းမ၌ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင္‌့ေတြ႕ဆုံ၍ အဖြင္‌့အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင္‌့ ထမ္းေဆာင္ရမည္‌့တာဝန္၊ လိုက္နာရမည္‌့စည္းကမ္း၊ ေစာင္‌့ထိန္းရမည္‌့ က်င္‌့ဝတ္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ေနရာတစ္ေနရာရျခင္း သည္ ရာထူးရတာမဟုတ္ဘဲ တာဝန္တစ္ခုရတာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတာဝန္ကို မိမိတို႔သိၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊