ေသြးလြန္တုတ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျခင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

၁၁.၆.၂၀၂၄ ရက္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၁၁.၆.၂၀၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အမွတ္ (၁) တြင္ ကေလးမိဘ (၈၀) ဦးခန႔္ျဖင့္

Gender,CEDAW,NSPAW အသိပညာေပးသင္တန္း

၁၁.၆.၂၀၂၄၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဦးေဆာင္၍ Gender, CEDAW, NSPAW အသိပညာေပးသင္တန္းကို ၁၁-၆-၂၀၂၄ ရက္တြင္

အေျခခံပညာ Grade-12 ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနား

၁၆.၆.၂၀၂၄၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕     ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ Grade-12 ေအာင္ျမင္သည့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳက္ဝိုင္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား (၂) ဦး၊ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား (၂) ဦး၊ အမ်ိဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (ရန္ကုန္) မွ ေက်ာင္းသူ (၂) ဦး၊

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

၁၄.၆.၂၀၂၄ ရက္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အ.ထ.က (၈)၌ ပဲခူတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ႀကီးမႉး၍ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Gender, CEDAW, NSPAW အသိပညာေပးအစီအစဥ္

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတြင္ ၁၁.၆.၂၀၂၄ ရက္၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ Gender, CEDAW, NSPAW အသိပညာေပး အစီအစဥ္ကို က်င္းပခဲ့ရာ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျခင္း

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ၊ အ.ထ.က(၆) တြင္ ၁၃.၆.၂၀၂၄ ရက္၌ က်င္းပခဲ့ရာ

ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၂/၂၀၂၄)က်င္းပမႈ

ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး(၂/၂၀၂၄)ကို (၁၁.၆.၂၀၂၄)ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၃:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတင္စိုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

မြန္ျပည္နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၁၂.၆.၂၀၂၄) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဌာနတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစေရးႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရး ရည္႐ြယ္၍ Microsoft Excel (Basic) သင္တန္းဖြင့္လွစ္

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ ႐ုံးခ်ဳပ္ရွိဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစေရးႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရး ရည္႐ြယ္၍ ဌာနတြင္း Microsoft Excel (Basic) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သင္တန္းသို႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနခြဲမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/ သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္မႈ

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ေသာ လူငယ္ႏွင့္အမ်ိဳးသမီးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္မွန္သည့္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ေစေရးႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစေရးအတြက္