စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို (၂၁.၃.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။...

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို (၁၅-၃-၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

၈.၃.၂၀၂၃၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ခ်င္းတြင္းခန္းမတြင္ (၈.၃.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း (၁၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၃ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

၈.၃.၂၀၂၃၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၂၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ ႀကီးမႉး၍ (၈.၃.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ဇနီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၫြန႔္ဝင္းေဆြ ႏွင့္ဇနီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဘဝျမႇင့္တင္ေရးအသင္းတို႔မွ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးအားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ႐ိုင္(၁၄) ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္(၄၄) ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ထူးခြၽန္အမ်ိဳးသမီးအားကစား သမားမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အေျခခံပညာအဆင့္ စာစီစာကုံး ၿပိဳင္ပြဲ ဆုရေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား စုစုေပါင္း(၃၆၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာအသိပညာေပး သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

၉.၃.၂၀၂၃၊ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာအသိပညာေပးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးၾကည္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပး Talk Show ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္

၉.၃.၂၀၂၃၊ မြန္ျပည္နယ္ (၉.၃.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးခန္းမတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပၿပီးစီးမႈ မွတ္တမ္း

၈.၃.၂၀၂၃၊ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမွ ႀကီးမႉး၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို (၈.၃.၂၀၂၃) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ လႈပ္ရွားမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး Talk Show ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္

ေန႔ရက္ - ၃.၃.၂၀၂၃ (ေသာၾကာေန႔) (၃.၃.၂၀၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ႐ုံးခန္းမတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍...

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြဝင္း တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္

ပဲခူး၊ မတ္ ၈ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြဝင္း တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။