ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူတုိ႔က လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အေပၚ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၅.၇.၂၀၁၉ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူတုိ႔က လုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)အေပၚ (၃/၂၀၁၉)တတိယအႀကိမ္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ Mrs. Christine Burgener ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၇.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမး္၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ Mrs. Christine Burgener ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔မွ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ား၊ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဳဟာ ေရးဆဲြေနမႈ ေနာက္ဆံုး အျခအေနမ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သဘာဝေဘး ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ၁၄.၇.၂၀၁၉ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဟသၤာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေနရပ္ျပန္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ၾကိဳဆို အားေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ဘားအံ၊ ၁၃.၇.၂၀၁၉ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေနရပ္ျပန္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ၾကိဳဆိုအားေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပ့ံျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးစိုးေအာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း

ဘားအံ၊ ၁၃.၇.၂၀၁၉ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မူၾကိဳေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမမ်ားအားေတြ႕ဆံု၍ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၎မွေမြးဖြားေသာကေလး အသက္ (၂)ႏွစ္အထိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။