ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ တိုင္းလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

မႏၱေလး၊ ၁၇.၃.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအပါအဝင္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ၾသစေၾတးလ်သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ UNICEF ဌာေနကိုယ္စားလွယ္တို႔ က အသီးသီးလာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၃.၂၀၁၉ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၾသစေၾတးလ်သံအမတ္ႀကီး H.E Ms. Andrea Faulkner နွင့္ UNICEF ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. June Kunnugi တို႔က ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းနွင့္ မြန္းလြဲပိုင္းတို႔တြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ အသီးသီးလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်သံအမတ္ႀကီးနွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊

နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေဟာေျပာပို႔ခ်

မတ္လ ၁၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ နုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ British Council , Country Director မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

မတ္လ ၁၃ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ British Council , Country Director, Dr. Richard Sunderland က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၀န္ႀကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။