လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ အႀကိဳ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၅.၂၀၁၉
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ အႀကိဳ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ ဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပားၾကားပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၅.၂၀၁၉ ျမန္မာနိုင္ငံသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး ကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး UNOCHA မွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယညွိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၄-၅၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား UNOCHA မွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ဒုတိယညွိႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Ursula Mueller ႏွင့္အဖြဲ႔က ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးက လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအားလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၉.၅.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Daniel Patrick Chugg က ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမခလာခန္းမ၌လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ရရွိမည့္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအသိအမွတ္ျပဳစံလက္မွတ္ ခ်ီျမႇင့္ျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ၉-၅-၂၀၁၉

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က်ား၊ မ တန္းတူညီမၽွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအသင္း (Business Coalition Gender Equality Association -BCGEA) ၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ရွိေရး CEO Challenge ႏွင့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ရရွိမည့္စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားဆိုင္ရာ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအသိအမွတ္ျပဳစံလက္မွတ္ ခ်ီျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Wyndaham Grand Yangon Hotel ၌ က်င္းပျပဳရာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။