ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး လူငယ်ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံချက်အကောင်အထည်ဖော်ရေး လူငယ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

ဇန်နဝါရီ ၃၀၊ နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးသည် ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် လူငယ်ရေးရာမူဝါဒဆိုင်ရာအမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံချက် (၂၀၂၀ -၂၀၂၄) အကောင်အထည် ဖော်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ Virtual Meeting ဖြင့် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

မန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေကာ္မတီ၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္  ၁၉.၁.၂၀၂၁။       ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေကာ္မတီ၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို (၁၉.၁.၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ Virtual Meeting ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊  နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေရးစီမံကိန္းအႀကံေပး ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးဆြဲေရး နည္းပညာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စံလုပ

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ အာဆီယံၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မွတ္ပုံတင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္  ၂၀.၁.၂၀၂၁။      လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္အစီအစဥ္မ်ား၊စီမံခ်က္မ်ားအားသက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ား၊အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (Local Resource Centre-LRC) တို႔ ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းဖုန္းအသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈ (Digital Literacy) သင္တန္းတစ္ခုကို Online ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

၁၂-၁-၂၀၂၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁:၀၀)နာရီတြင္  လူမႈဝန္ထမ္းဉီးစီးဌာနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (Local Resource Centre-LRC) တို႔ ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းဖုန္းအသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈ (Digital Literacy) သင္တန္း    တစ္ခုကို Online ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒၚခင္ေမႏုက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)မွ အမ်ိဳးသမီး အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း (၅၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေကာ္မတီ၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္း

 ေနျပည္ေတာ္  ၁၉.၁.၂၀၂၁။   ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းေကာ္မတီ၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို (၁၉.၁.၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ Virtual Meeting ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊  နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးေရးစီမံကိန္းအႀကံေပး ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးဆြဲေရး နည္းပညာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စံလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၏ နည္းပညာ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ The Leprosy Mission Myanmar (TLMM) တို႔ပူးေပါင္း၍ Early Childhood Intervention (ECI)လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားအတြက္ Online Retreat Program အားသစ္ေလာင္းအစီအစဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္  ၁၈.၁.၂၀၂၁  ၊COVID-19 ကပ္ေရာဂါႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရေသာ လူေနမႈပုံစံသစ္အတြင္း Early Childhood Intervention (ECI) ေရွ႕ေျပးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အားသစ္ေလာင္းအစီအစဥ္တစ္ရပ္ (Online Retreat Program) ကို (၁၈.၁.၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္  Zoom Application ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒၚခင္ေမႏု က ေမြးစမွ အသက္(၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ကေလး သူငယ္မ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေန၊ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခက္အခဲ

Mekong-U.S Partnership Women's Empowerment Policy Dialogue on Women, Peace and Security ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း

(၁၅-၁-၂၀၂၁) ေနျပည္ေတာ္၊ မဲေခါင္-အေမရိကန္မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈအစီအစဥ္အေနျဖင့္ Mekong-U.S Partnership Women's Empowerment Policy Dialogue on Women, Peace and Security ေဆြးေႏြးပြဲကို  ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ virtual ျဖင့္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Latter-Day Saint Charities (LDSC)-Community Development Association (CDA)အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈစာလႊာအား လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

၁၅.၁.၂၀၂၁၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း(၃၆)ဖြဲ႕ျဖင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ သေဘာတူညီမႈစာလႊာ၊ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး စာခြၽန္လႊာ၊ စီမံခ်က္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးႏွင့္ Latter-Day Saint Charities (LDSC)အဖြဲ႕မွ Asia Area Director ျဖစ္သူ Mr. Mickey Lui ႏွင့္ Community Development Association (CDA)အဖြဲ႕မွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းတို႔သည္ သေဘာတူညီမႈစာလႊာအား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈစာလႊာတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ေသာ မသန္စြမ္း သူမ်ား

 က်ား၊မေရးရာႏွင့္ Covid-19 Virtual အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၂-၁-၂၀၂၁ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ UN Women တို႔ ပူးေပါင္း၍ က်ား၊မေရးရာႏွင့္ Covid-19 Virtual အသိပညာေပးသင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀:၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးႏွင့္ UN Women မွ Country Representative ျဖစ္သူ Mr. Nicolas Burniat တို႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန (၁၆) ခုမွ အရာထမ္း (၃၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

အျမင္အာ႐ုံႏွင့္အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ (၉)မ်ိဳး အသိပညာေပး မ်က္မျမင္လက္စမ္းစာအုပ္ႏွင့္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားပါ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားလက္ခံျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းေဆာင္႐ြက္

ဇန္နဝါရီ ၇ ၊ ေနျပည္ေတာ္ အျမင္အာ႐ုံႏွင့္ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းသူ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ (၉)မ်ိဳး အသိပညာေပး မ်က္မျမင္လက္စမ္းစာအုပ္ႏွင့္ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားပါ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းကက်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလႉရွင္ Plan International Myanmar မွ Country Director တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။