ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

နေပြည်တော်၊ မတ် ၆ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းနည္းပါးေသာ ေခ်းေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ၄င္းတို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၀င္းရွိ သဘင္ေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။

မသန္္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ မသန္စြမ္းမႈစစ္တမ္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ (၄) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ မသန္စြမ္းမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေရးဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

မတ္ ၄၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္အား ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္ Dr. Harumi Kitabayashi ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဆြာေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားၿပီးစီးမႈႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၃ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြာေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံက်ိဳးေပါက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ေမ်ာပါ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားကို အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မိခင္ဝိုင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ State Secretary for Development Policy ျဖစ္သူ Ms. Trine Rask Thygesen ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးအား ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ State secretary for Development Policy ျဖစ္သူ Ms. Trine Rask Thygesen ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး ေမခလာခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။