ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ႏိုဝင္ဘာ ၁၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ အေရးေပၚယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးအစီအစဥ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Zoom Meeting ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အာဆီယံလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံသို႔ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃-၁၁-၂၀၂၀ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္၍ က်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ညီလာခံကို ယေန႔မြန္းလြဲ ပိုင္းက Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနအတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားက အလႉေငြမ်ားလာေရာက္လႉဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၉.၁၀.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမသိဂႌ အမႉးျပဳေသာ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ စုေပါင္းအလႉေငြမ်ားကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လာေရာက္ေပးအပ္လႉဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား COVID-19 ကပ္ေရာဂါေဘးမွကင္းေဝးေရးႏွင့္ မသန္စြမ္းႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ Online ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ကာလအတြင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ားတြင္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား စနစ္တက်ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေဝးကို Video Conferencing စနစ္အသုံးျပဳ၍ ရိပ္သာတာဝန္ခံ မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္း ကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၇.၁၀.၂၀၂၀ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္တည္ေဆာက္ျခင္းကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို အြန္းလိုင္စနစ္ျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနည္းဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ နည္းဥပေဒေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ ညႇိႏႈိင္းသည့္ အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔က လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Korea International Cooperation Agency (KOICA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မ်ားရွိေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား အတြက္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္ Korea International Cooperation Agency (KOICA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေျမာက္ဦး ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္မ်ားရွိ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား လႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံ အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ(Online) သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဉီးေဆာင္၍ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အေပၚ ကာလလတ္ျပန္လည္သုံးသပ္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အေရးေပၚယာဥ္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားႏွင့္ အကူတို႔အတြက္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္တက္ေရာက္

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေပးသူမ်ားႏွင့္ယာဥ္ေပၚတြင္လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ Online ျဖင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၇.၁၀.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားရွိ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အနက္ အေရးေပၚကားမ်ားျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိေၾကာင္း သံသယ ရွိသူမ်ား၊ ေရာဂါပိုးရွိသူႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားအား သယ္ယူ/ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေပၚ တြင္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိပညာေပး အစီအစဥ္ကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ Zoom Meeting ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။