ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၅.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား အား COVID - 19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

COVID-19 ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

၂၅ ေမ၊ ေနျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ Quarantine Center မ်ားႏွင့္ COVID-19 ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရာ၌ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမႉး႐ုံးအဖြဲ႕ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားေနထိုင္ရာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

ေမလ ၁၉ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ COVID-19 ကာလအတြင္း ထိခိုက္လြယ္ အုပ္စုတြင္ပါဝင္သည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း (MCCT) အစီအစဥ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားေနထိုင္ရာ IDP စခန္းမ်ားတြင္ (၁၈.၅.၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွက်ခံ၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ World Food Programတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေထာက္ပံ့ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပၪၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၃.၅.၂၀၂၀ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပၪၥမအႀကိမ္အစည္းအေဝး ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ Video Conference ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေလးစိန္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁/ ၂၀၂၀)တြင္ COVID -19 တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၇.၅.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁/၂၀၂၀) တြင္ COVID -19 တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ COVID -19 ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ အစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလ Quarantine လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး ကိစၥမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၅.၂၀၂၀ သတ္မွတ္ေနရာအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း Quarantine လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး ကိစၥမ်ားညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

COVID -19 ေရာဂါတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (Volunteer) မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ၊ ၂၇၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID - 19 ေရာဂါတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (Volunteer) မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း သင္တန္း လက္စြဲစာအုပ္ျပဳစုရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း အသင္းဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ (၂၅.၄.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ Quarantine ေနရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ၊ ၂၇၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ Quarantine ေနရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစာရင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစာရင္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလအတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၄.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ COVID -19 ကာလအတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီ၊ ၂၃၊ ၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမုန္းစကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။