လစ်လပ်လျက်ရှိသော (၃၅)နေရာခန့် ထားရန် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသောလစာနှုန်း ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ (၂၃၅)နေရာ၊ လစာနှုန်း ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀ (၃၅)နေရာခန့် ထားရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများသည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးများတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၃၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ရှိ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော(လစာနှုန်း ၂၁၆ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၂၂၆ဝဝဝိ)အဆင့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၃၀)နေရာအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံးများတွင် (၁၄-၁-၂၀၂၂)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွဖြင့္လွစ္ထားေသာ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအေျချပဳသင္တန္း (၃/၂၀၂၂) ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိ

ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္      လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္  ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖ်ာပုံ၊ စစ္ေတြ၊ ႐ြာငံ ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား(မိန္းမဝတ္၊ကေလးဝတ္၊ က်ားရွပ္၊ တိုက္ပုံ၊ ကုတ္အက်ႌ၊ လက္မႈသင္တန္း၊ မုန႔္မ်ိဳးစုံျပဳလုပ္နည္းသင္တန္း၊ အစားအစာခ်က္ျပဳတ္နည္းသင္တန္းႏွင့္ ပန္းအလွျပင္သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၈)ခု၊ အပတ္စဥ္တစ္ခုလွ်င္ (၆)ပတ္ ၾကာ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွက်င္းပခဲ့သည့္ Gender ၊ CEDAW၊ UNSCR 1325 အသိပညာေပး Online သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း (ေနျပည္ေတာ္)

၁၂ ဇန္နဝါရီလ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္‌ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ဉီးစီးဌာနသည္ ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ Gender, CEDAW, NSPAW, UNSCR 1325 online အသိပညာေပးသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ

ဝန္ႀကီးဌာန၏ Monitoring and Evaluation Team မွ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

၁၁-၁-၂၀၂၂၊ ေနျပည္ေတာ္
    လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထိုး၍ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား သုံးသပ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ ( Monitoring  and  Evaluation  Team ) က ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္႐ုံးခြဲမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Online ပုံစံျဖင့္  က်င္းပခဲ့ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက္ေန႔ မနက္ (၁၀:၀၀) နာရီတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ