ေရႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇။ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာသက္ႀကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားသင္တန္း(CaregiverTraining)အပတ္စဥ္(၅)မွသင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားသညတာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္္ပါ၍(၂၀.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔ တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေရႊသံလြင္ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္(၁၈.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္္Terre de shomes (TdhL)အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍CRC dayက်င္းပေရးစီမံခ်က္ႏွင့္သင္တန္းသားမ်ားမိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး

ညြွန္းပို႔ျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရံုးနွင့္YKBWAအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပေသာညြွန္းပို႔ျခင္းကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ေမာ္လၿမိဳင္အိမ္တြင္းမႈေက်ာင္း၊အစည္းအေ၀းခန္းမ၌(၂၀.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ လြန္ပရာဘြန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၅)ႀကိမ္ ေျမာက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္အစည္းအေဝး သို႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၂၀ လာအိုျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊လြန္ပရာဘြန္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ အာဆီယံဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ဉာဏၿပိဳင္ပြဲဆုေပးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ေအာက္တိုဘာ ၂၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သု၀ဏၰမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌(၁၉.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ဉာဏၿပိဳင္ပြဲဆုေပး ပြဲအခမ္းအနားအားက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။