မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္(၂၀.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအားမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကိုေက်ာင္းအုပ္မွ ဦးေဆာင္၍

က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ (၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္Diakoniaအဖြဲ႕မွက်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၌က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွဦးေဆာင္၍ကခ်င္ျပည္နယ္၊ေစတနာ့၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးအသင္း၏အသင္းဖြဲ႕စည္းပံုခ်ျပညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းအား(၁၉.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

မြန္ျပည္နယ္အမိ်ဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ၁/၂၀၁၇ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ မြန္ျပည္နယ္အမိ်ဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၁/၂၀၁၇လုပ္ငန္းညိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းကို(၂၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ေရႊျမင့္မိုရ္ထြန္းေဟာ္တယ္တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႔မြန္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး

ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္လွဴဒါန္းျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးကေလးျပဳစုေရးဌာနသို႔ကေမၻာဇဘဏ္(၈)၊မႏၲေလးၿမိဳ ႕မွႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္(၂၀.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ေငြပေဒသာပင္အလွဴေငြ၁၀၀၀၀ဝိ/(က်ပ္တစ္သိန္းတိတိ)ႏွင့္ကေလးမ်ား အတြက္တစ္ေန႔တာအဟာရလွဴဒါန္းျခင္း၊အကႌ်ႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ားေပးေဝျခင္း