ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူးယစ္ေဆးျဖတ္ျပီးသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၁၀ လူမွဳ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ (၉.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရွိုးခရိုင္၊ျပည္နယ္ ဒုတိယအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ရံုးခန္းမ၌ျပဳလုပ္ေသာျပည္နယ္ ဒုတိယအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္လူမွဳစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ၊အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရ စီျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္း ေရးတို႕ကိုၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မိမိတို႔၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ရွမ္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားအမ်ား စုေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၌ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၏အေျခခံျဖစ္ေသာ လူမွဳဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို သာတူညီမွ်ရရွိရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္Association for Aid and Relief (Japan) အဖြဲ႕တို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MoU)လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၉ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၉)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး သည္ Association for Aid and Relief (AAR-Japan) အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာ အေျချပဳျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ရည္ရြယ္၍ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) သက္တမ္းတိုး လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့

ကရင္ျပည္နယ္ ျမိဳင္ၾကီးငူအထူး ေဒသ IDP Camp ရွိ မသန္စြမ္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ အသက္(၆၀)နွစ္ အထက္ဘိုးဘြားမ်ားနွင့္အသက္(၅)နွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၉ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမိဳင္ၾကီးငူတုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းေနျပည္သူမ်ားအတြက္ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေထာက္ပံ့ေသာဆန္အိတ္(၇၀၀)အားကရင္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ပအိုဝ္႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ၾကီးမွ(၆.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီးကရင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးနွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ျမိဳင္ၾကီးငူIDP Camp မ်ားရွိအသက္(၅)နွစ္ေအာက္ကေလး(၉၁၀)ဦး၊မသန္စြမ္း(၇)ဦး၊အသက္(၆၀)နွစ္အထက္ဘိုးဘြား (၁၇၄)ဦးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ဝန္ေဆာင္(၂၆)ဦးတို႕အတြက္တစ္ဦးလွ်င္တစ္သိန္းက်ပ္နွႈန္းစီျဖင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ျပီး

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၉ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရးေန႔အခမ္းအနားကို(၄.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္မဂၤလာသီရိဟုိတယ္ ၊ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ေဒါက္တာ စန္္းစန္းေအးမွႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ဦးမ်ိဳးဆက္ေအာင္မွ မုိင္းအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိယ္စား မိုင္းအႏၱရာယ္ အ သိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ Video Message အား ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ပါသည္

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ခ်ိတ္ဆက္ၫႊန္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၆ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ၫႊန္းပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား (၆.၄.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ ထမ္းရံုး ၊ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေဇာ္မိုးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။