လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိ္းတက္ေရး အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၁၉ ျမန္မာႏိုင္ငံမွအလွည့္က်အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိ္းတက္ေရးဆုိင္ရာအာဆီယံအဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းနွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေဝးမ်ား ဖြင့္ပြဲကို (၁၈.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ဦးစိုးေအာင္အား ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ Senator Richard Gordon ႏွင့္ျမန္မာနိုင္ၾကက္ေျခနီအသင္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာသာလွေရႊတို့က လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္။၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၁၉ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္အားဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌSenatorRichardGordon၊ျမန္မာနိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠဌပါေမာကၡေဒါက္တာသာလွေရႊႏွင့္ဥကၠဌျဖစ္သူပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚျမသူတို႕အဖြဲ႕က(၁၇.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန့၊ညေနပုိင္းတြင္အဆိုပါ ဝန္ႀကီးရုံး၊ေမခလာခန္းမ၌လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ လူမႈ၀န္ထမ္းနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိ္းတက္ေရး ဆိုင္ရာ အာဆီယံအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစည္းအေ၀း

ရန္ကုန္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၁၉ အာဆီယံBluePrintပါအသုိက္အ၀န္းႀကီး(၃)ရပ္အနက္မွအာဆီယံလူမႈအသုိက္အ၀န္းအၾကားလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းခုိင္မာေစေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ 12th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development အစည္းအေ၀းနွင့္ ASEAN အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ဆက္စပ္အစည္းအေ၀း မ်ားကို ရန္ကုန္၊ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္တြင္ (၁၇.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက တက္ေရာက္ဖြင့္၍ အဖြင့္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိ်ဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ဌာန/ေက်ာင္းမ်ားသို႔ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ၁၇ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၊ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးတို႔သည္ ကိ်ဳင္းတံုၿမိဳ႕ရွိလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိကေလးျပဳစုေရးဌာန၊အမိ်ဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္မူးယစ္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းတို႔အား(၁၄.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ရာ

အဟာရဒါနႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၇၊ေအာက္တိုဘာ ၁၇ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေသာဘိုး/ဘြားမ်ားအား ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္+အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼသိဂႌသီရိပ်ံခ်ီေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင(ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးၿငိမ္း)မိသားစု မွေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၏ေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္(၁၆.၁၀.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၌တစ္ေန႔လံုးစာေကြၽးေမြးလွဴဒါန္း၍ေဆးပစၥည္းမ်ားလာေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ရာ