က​ေလးမ်ားအတြက္​အဟာရ​ေထာက္​ပံ့​ေၾကးမ်ာ​ေပးအပ္​ျခင္​းနွင္​့ျပဳစု​ေစာင့္ေရွာက္ျခင္​းဆိုင္ရာ​ေရွ႔႕လုပ္​ငန္​းစဥ္​မ်ား လမ္​းၫႊန္​​ေဆြး​ေႏြးျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဇြန္လ ၁၉ရက္ (၁၅.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ရက္ညေန(၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္လူမႈဝန္ထမ္းရုံး၌ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚခင္ႏြယ္ထြန္းႏွင့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား သည္မိခင္ဝိုင္​း​ေခါင္​း​ေဆာင္မ်ားနွင္​့​ေတြ႕ဆုံ၍က​ေလးမ်ားအတြက္အဟာရ​ေထာက္ပံ့​ေၾကးမ်ာ ​ေပးအပ္​ျခင္​းနွင္​့က​ေလးျပဳစု​ေစာင္​့ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ​ေရွ႕ လုပ္​ငန္းစဥ္မ်ားလမ္​းၫႊန္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ခဲ့

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ (၁၂.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊အစည္းအေဝးခန္းမ၌အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးကိုတက္ေရာက္သူ(၂၀) ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၃.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ေနျပည္ေတာ္ ၊ Hotel Max ၌သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား မွတာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ UNFPAႏွင့္အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၄၀)ဦးျဖင့္လည္းေကာင္း၊က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ဥပေဒအျမန္ဆုံး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းနိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြး

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေရးရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ(၁၄.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊မြန္းလြဲ(၁၄း၀၀)နာရီတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မေကြးမူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းခန္းမ၌က်င္းပရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕၊လူမႈေရး၀န္ႀကီး၊ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး၊တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအားကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္၊ တီေမာလက္စ္ေတႏုိင္ငံမွ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၊၀ါရင့္၀န္ၾကီးနွင့္ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဂ်ပန္သံရုံးမွသံအမတ္ၾကီးတုိ႕သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ရက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးအားကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms.Christine Schraner Burgener ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕၊ တီေမာလက္စ္ေတ ဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးေကာင္စီ၊ ၀ါရင့္၀န္ၾကီး H.E. Mr. Jose Ramos Horta နွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသံရုံးမွ သံမတ္ၾကီး H.E. Mr. Ichio MARUYAMA တုိ႔က(၁၄.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန့၊ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ အဆုိပါ၀န္ၾကီးရုံး၊ ေမခလာခန္းမ၌ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ခဲ႔ၾကပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ေရလမ္းခရီးျဖင့္ေက်ာင္းတက္ရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အကၤ်ီမ်ား ေထာက္ပံ့

ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဇြန္လ ၁၄ရက္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပါမ်ားၿပီးေရလမ္းခရီးကိုအားထားရေသာျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ေရလမ္းခရီးကိုအသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းျပဳရေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနကအသက္ကယ္အကၤ်ီမ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကိုရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ဦးဥတၱမခန္းမ၌(၁၃.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ညေနပိုင္းတြင္က်င္းပရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးတက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။