ျပင္ပေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမွတ္(၁)မွေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူကေလးငယ္မ်ားအားေက်ာင္းအုပ္မွ ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲ၍ေက်ာင္းျပင္ပေလ့လာေရးခရီးအျဖစ္

ေစတနာ့၀န္ထမ္း(မူးယစ္)ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကိ်ဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေစတနာ့၀န္ထမ္း(မူးယစ္)ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားအား(၂၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ကိ်ဳင္းတံုမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းစုေ၀းခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

ဒုတိယအႀကိမ္လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ရခိုင္ျပည္နယ္လူမွုဝန္ထမ္းရုံး၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အသက္ (၉၀)ႏွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ (၃)လပတ္ျဖစ္ေသာ (ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ) လစာ လူမႈွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္နိုင္ေရး အတြက္ လူမႈွုေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္းအစည္းအေဝးကို (၁၇.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကေလးျပဳစုေရးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္(၁၇)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ုပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လူမႈေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ တာဝန္ရွိသူ (၁)ဦးနွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ခန္႕အပ္ထားၿပီးေသာ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီလုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ၾသဂုတ္၂၁ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းလူမႈ၀န္ထမ္းရံုးမွႀကီးမွဴး၍ေနျပည္ေကာင္စီကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေ၀း(၂/၂၀၁၇)ကို(၁၇.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီ

ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္တမ္းရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွလက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕သည္လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာCaseျဖစ္သည့္အဓမၼျပဳျခင္းခံရသူပုသိမ္ၿမိဳ႕ေနမစံပယ္အားေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္ မႈအေနျဖင့္ေစြက်ပ္တစ္သိန္းတိတိ(၁၀၀၀၀ဝိ/)ႏွင့္ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားကို