အေျခခံ၀ရိမ္သင္တန္း( Basic Welding Course)သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၈၊ ဧၿပီ ၁၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ New Humanility (Myanmar) နွင့္ Central Vocational Training (CVT) Myanmar တို႕ပူးေပါင္း၍ သင္တန္းသား (၂၃)ဦးအား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ႕ေသာ အေျခခံ၀ရိမ္သင္တန္း (Basic Welding Course) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား(၁၀.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ - ထိုင္းျဖစ္ရပ္ စီမံ ခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား အား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းျခင္း ဆိုင္ရာႏွစ္ႏိုင္ငံ စံလုပ္ငန္း အစီအစဥ္စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္၊၂၀၁၈၊ဧၿပီ၊ ၁၁ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း(အိုင္အိုအမ္)တို႔ပူးေပါင္း၍“ျမန္မာထိုင္း ျဖစ္ရပ္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ျပန္ လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းျခင္းဆိုင္ရာႏွစ္ႏိုင္ငံစံလုပ္ငန္းအစီအစဥ္စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား”ကို ေနျပည္ေတာ္Parkroyalဟိုတယ္တြင္ (၁၀.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားျပန္လည္လက္ခံေရး၊ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးစိုးေအာင္တက္ေရာက္ ၍အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေငြပေဒသာပင္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္T-shirt မ်ားလက္ေဆာင္ေပးေ၀ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၁၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရိွလ်က္ရိွေသာ ဘိုးဘြားမ်ား အား(၄.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္MPTမွ ေငြပေဒသာပင္အျဖစ္သိန္း(၅၀)လာေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးဘိုးဘြားမ်ားအတြက္MPT T-shirtမ်ား လက္ေဆာင္ေ ပးေ ဝခဲ့

ရပ္ရြာအေျချပဳအေျခခံနွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ဖ်ာပံုခရိုင္၊၂၀၁၈၊ ဧၿပီ ၁၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ဖ်ာပုံခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းရံုး ၊ဖ်ာပုံအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကနိ လူငယ္ ပရဟိတေဂဟာ တို႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳအေျခခံႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား၂၀၁၈ခုနွစ္၊ဧျပီလ(၆) ရက္ေန႕၊နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာဖ်ာပုံခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းရုံးမွလက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး းဦးေအးေက်ာ္ႏွင့္တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကၿပီး ပထမ၊ ဒုတိယ ဆုရရွိေသာ သင္တန္းသူမ်ားကို အပ္ခ်ဳပ္စက္(၁)လံုးစီ ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ႔ ပါသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆)သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၀၁၈၊ဧၿပီ ၁၀ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊တြင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာသက္ႀကီး႐ြယ္ အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆)သင္တန္းဆင္းပြဲကို(၆.၄.၂၀၁၈)ရက္ေန႕တြင္အဆိုပါေဂဟာ၊အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပျပဳခဲ့ လုပ္ရာရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ေဒါက္တာေကသီေက်ာ္မွသင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး