မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ အာဟာရေကြ်းေမြးျခင္းအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇                      (၂၁-၆-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္႐ွိ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာနီကန္ မိခင္ဝိုင္း၊ ျမကံသာမိခင္ဝိုင္း(၁)၊ (၂)ႏွင့္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါနဘြားမိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမွတ္(၁) ေက်ာင္းအုပ္မွလည္းေကာင္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေလးကြ်န္းမိခင္ဝိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေတာ္မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း အမွတ္(၂) ေက်ာင္းအုပ္မွလည္းေကာင္း၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္မိခင္ဝိုင္း၊ ကူႀကီးေက်းရြာမိခင္ဝိုင္း(၁)၊ (၂)၊ က်င္းရြာ အုတ္ဖိုကန္မိခင္ဝိုင္း(၁)ႏွင့္ (၂)သို႔ မိတၳီလာမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္မွလည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္း မိခင္ဝိုင္း(၁၁)ဝိုင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအား အာဟာရေကြ်းေမြးျခင္းအတြက္ ေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးႏွင့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕(IRC) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚတြင္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ မ်ားအား သိရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၊ NGOs မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား စုစုေပါင္း(၃၅)ဦးတို႔အား (၂၁.၆.၂၀၁၇)မွ (၂၃.၆.၂၀၁၇)ထိ (၃)ရက္တာသင္တန္းေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းအား Legal Clinic Myanmar အဖြဲ႕မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚေနာ္လွလွရီႏွင့္ ေရွ႕ေန ေဒၚဂ်ာဆိုင္းမိုင္တို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာလၽွင္ တရားဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြး သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္းနွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းျပင္သင္တန္းဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး ယင္းရွန္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ကုမၸဏီနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာသည္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တက္ဟုမ္း၊ Commerce of Gehong Prefecture အုပ္စုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးနိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာမွုမ်ားအရ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျပင္သင္တန္းနွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းျပင္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္နိုင္ေရးအတြက္ ယင္းရွန္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကုမၸဏီနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ တစ္ခုလ်ွင္ (၃)လျကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းသား (၃၀)ဦးျဖင့္ သင္တန္းမ်ားအား ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ျကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစတနာလူမႈဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား(Social Youth Volunteer)အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအနက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာလူမႈဝန္ထမ္း လူငယ္မ်ား(Social Youth Volunteer)အား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္သင္တန္းအျဖစ္ (၁၉.၆.၂၀၁၇) မွ (၂၄.၆.၂၀၁၇) ထိ ဖြင့္လွစ္ပို႕ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေပၚေနကေလးအမ်ားစု ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၏ သေဘာ သဘာဝမ်ား၊ လမ္းေပၚေနထိုင္ျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ မိဘအသိပညာေပးျခင္း၊ ဘဝတြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာမ်ား၊ မိသားစုေျခရာခံျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ျဖစ္ရပ္စီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္နွင့္ လူမွုဝန္ထမ္းသမားမ်ား လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ရမည့္ အေျခခံက်င့္ဝတ္မ်ား၊ လႊဲေျပာင္းၫႊန္းပို႔ရမည့္ စနစ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိနိုင္မည့္ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ပို့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ျပည္သူ ့ဝန္ေဆာင္မွ ုရုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ လူမွ ုဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ား အား ရပ္ရြာအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆြးေႏြး

က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ ၂၂.၆.၂၀၁၇

လူမွ ုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိင္းတုံခရိုင္လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၏ ျပည္သူ ့ဝန္ေဆာင္မႈရုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ား အား ရပ္ရြာအထိကြင္းဆင္းျပီး အပတ္စဥ္ လိုက္လံေဆြးေနြးလ်က္ရွိရာ ယခုအပတ္တြင္ ရပ္ကြက္(၂)ရွိ ျပည္သူမ်ားအား ကေလးျပ ုစုေရးဌါန၊ေက်ာင္းအုပ္မွ သြားေရာက္ရွင္းလင္းေဆြးေနြးခဲ ့ပါသည္။